Training “Ervaringsdeskundigen trainen loketmedewerkers”

Deze training aan consulenten/loketmedewerkers van bijvoorbeeld de Wmo en Sociale Dienst heeft tot doel de kennis en de inzichten ten aanzien van kwetsbare burgers uit de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang te vergroten. Met het vergroten van kennis kan de dienstverlening worden verbeterd waarmee de (burger)participatie van deze doelgroep kan worden bevorderd. Alle thema’s komen in overleg tot stand en worden vanuit cliëntenperspectief benaderd.

Duur: in overleg, minimaal 1 dagdeel.

Voor informatie, afspraken en prijsopgaven kunt u contact opnemen met:
Dora Wempe
Trainer KernKracht, Landelijke Trainer ExpEx