Training “Ervaringsdeskundigen trainen hulpverleners”

De training “Ervaringsdeskundigen trainen hulpverleners” heeft tot doel hulpverleners meer bewust te maken van belangrijke aspecten rond bejegening vanuit het perspectief van de cliënt. Deze bewustwording kan leiden tot (positieve) veranderingen in de attitude van de hulp- verlener. Naast de al eerder genoemde voorbeelden rondom speciale thema’s zijn een aanvulling hierop:

  • Beeldvorming: hoe kijk je (on)bewust naar cliënten?
  • Macht: hoe geef je invulling aan soms onvermijdelijke machts- aspecten die met de rol van hulpverlener samen hangen?
  • Regie: bij wie ligt de regie nou eigenlijk?

Duur: 1 dag en na 6 weken nog 1 dagdeel (totaal 1,5 dag)

Voor informatie, afspraken en prijsopgaven kunt u contact opnemen met:
Dora Wempe
Coördinator en trainer Ervaringsdeskundigheid
Email: dwempe@kernkracht.nl
Telefoon: 0182-509060