Overleg cliëntenraden/Wmo/familie

KernKracht heeft om de zes weken overleg met vertegenwoordigers van Wmo-raden, cliëntenraden van de GGZ-instellingen, de verslavingszorg en de maatschappelijke opvang en familieraden binnen de regio Midden-Holland.

De volgende cliëntenraden nemen deel aan dit overleg:

 • Cliëntenraad GGZ MH (Rivierduinen)
 • Cliëntenraad Brijder, Parnassiagroep (verslavingszorg)
 • Cliëntenraad Kwintes (RIBW, ambulante ondersteuning, Vrouwenopvang)
 • Cliëntenraad Leger des Heils (nachtopvang en RIBW)
 • Bezoekersraad Reakt/ Parnassiagroep (dagbesteding en reïntegratie)
 • Deelnemersraad Eleos (wonen)
 • Cliëntenraad GGZ Kinderen en Jeugd (Rivierduinen)

Vanuit Wmo-raden:

 • Vertegenwoordiger Wmo-raad Zuidplas
 • Vertegenwoordiger Wmo-raad Gouda
 • Vertegenwoordiger Wmo-raad Bergambacht
 • Vertegenwoordiger Wmo-raad Waddinxveen

Overige deelnemers zijn:

 • Familievereniging Ypsilon
 • Familieraad Rivierduinen

Tijdens dit overleg vertellen de cliëntenraden, vertegenwoordigers Wmo-raden, familieraad wat er bij hun instelling/gemeente actueel is en waar ze mee bezig zijn. Tevens bespreken we de regionale en landelijke ontwikkelingen binnen de GGZ en Maatschappelijke opvang. Om de zes weken bespreken we met elkaar een actueel thema.