GGZ-partijen zetten zich in voor continuïteit van zorg binnen nieuwe Jeugdwet

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en GGZ Nederland zullen erop toezien dat bij de implementatie van de nieuwe Jeugdwet straks geen psychisch zieke kinderen tussen wal en schip zullen raken. Gisteren is het wetsvoorstel Jeugdwet door de Eerste Kamer aangenomen, waarmee psychische zorg voor jeugdigen definitief uit het verzekerd pakket verdwijnt en per 2015 bij gemeenten wordt ondergebracht. Ondanks dat bovengenoemde organisaties het niet eens zijn met de definitieve overheveling van de jeugd-ggz, gaan zij zich inzetten om de continuïteit van psychische zorg aan kinderen te kunnen waarborgen.

In het wetsbehandelingstraject stuitte het voornemen om de jeugd-ggz naar gemeenten over te hevelen op stevig protest. Ook de genoemde organisaties hebben steeds hun zorgen geuit, met name dat door loskoppeling van de Zorgverzekeringswet het recht op zorg voor kinderen met een psychische aandoening in het gedrang komt en een ongelijke toegang tot medische zorg ontstaat in vergelijking tot kinderen met een lichamelijke aandoening.

Staatssecretaris Van Rijn garandeert dat kinderen met een psychische aandoening ook na de overheveling gebruik kunnen maken van de zorg die zij nodig hebben. Daartoe moeten de gemeenten i.s.m. het ministerie van VWS de gesignaleerde knelpunten en risico’s allereerst aanpakken. Het recht op en de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige psychische zorg voor kinderen moeten worden geborgd. Daarbij moet oog zijn voor de belangen van ouders, van professionals en van de aanbieders van psychische zorg voor jeugd, met als doel doelmatige en kwalitatief goede zorg te behouden.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en GGZ Nederland zullen er de komende tijd op toezien dat in de nieuwe situatie aan de gegeven garanties wordt vastgehouden. Daarnaast gaan zij zich in het belang van de kinderen met een psychische aandoening inzetten om met alle betrokkenen de implementatie van de Jeugdwet zo goed als mogelijk te laten verlopen. De transitie van de Jeugdzorg wordt alleen een succes als alle partijen de goede samenwerking continueren en het belang van goede zorg aan de jeugd voorop stellen. Gemeenten hebben hierbij een belangrijke verantwoordelijkheid en met de Gemeenteraadsverkiezingen over één maand, is dit dé kans om in de coalitievorming voldoende middelen te reserveren en verantwoorde keuzes te maken om hun nieuwe rol in de jeugdzorg waar te maken.

Bron: ggznederland.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *