Regeldruk in GGZ kost 1 miljard euro

De  regeldruk voor de ggz-sector ligt tussen de 17% en 31,5% van de totale kosten. Daarmee komen de kosten van de  regeldruk neer op ongeveer 1 miljard euro. Dit blijkt uit een conceptrapport van GGZ Nederland en een aantal andere betrokken partijen.

Zorgaanbieders in de ggz ervaren  een enorme toename van regeldruk en complexiteit in de uitvoering van de regelgeving. Het is zelfs zo complex dat accountants geen goedkeuring geven aan de jaarrekeningen. De toegenomen administratieve lasten kosten veel geld dat niet naar zorg gaat. Bovendien hebben professionals niet meer het idee dat ze nog met hun vak bezig zijn.

Oorzaken GGZ Nederland heeft samen met andere partijen betrokken bij het Bestuurlijk Akkoord voor de ggz onderzoek laten doen naar de kosten van de regeldruk. Bij de onderzochte instellingen blijkt dat ruim 17% van de personele capaciteit aangewend moet worden voor het voldoen aan reguliere verplichtingen van de overheid en organisaties die het overheidsbeleid uitvoeren. Het onderzoek geeft een aantal oorzaken voor de buitensporig hoge regeldruk. Dit zijn bijvoorbeelden:

De 0%-foutenmarge die wordt gehanteerd en waardoor de aanbieders veel kosten kwijt zijn voor controle en foutherstel; de complexiteit van de dbc’s en het jaarlijks afsluiten van nieuwe contracten met zorgverzekeraars waarbij jaarlijkse wijzigingen in voorwaarden tot terugkerende administratieve handelingen leiden. Andere problemen zijn dat zorgaanbieders worden afgerekend op de aanwezigheid en kwaliteit van verwijsbrieven, dat verschillende bekostigingssystemen de financieringsstructuur onnodig complex maken en schotten tussen financieringen de substitutiemogelijkheid belemmeren.

Afspraken GGZ Nederland neemt het initiatief om met alle partijen betrokken bij het Bestuurlijk Akkoord afspraken te maken over het verminderen van deze doorgeslagen regeldruk. Donderdag 22 mei bespreken de partijen het rapport en later gaat het document naar de Tweede Kamer.

Bron: GGZnieuws.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *