Verslag symposium: Zijn allochtone GGZ clienten nog in beeld? januari 2010