Projectlessen op het voortgezet onderwijs

In overleg met de school verzorgen we een gevarieerd lesprogramma rondom psychische kwetsbaarheid. Dit programma houdt rekening met de leeftijd van de leerlingen en wordt rustig opgebouwd. Voordat de ervaringsdeskundigen iets over henzelf vertellen en hoe zij zelf hebben leren omgaan met hun ziekte, zal er worden gekeken naar wat de leerlingen al weten van psychiatrische ziektebeelden en/of verslaving. Daarna wordt er gesproken over de vooroordelen en de angst rondom de psychiatrie, het taboe en de invloed van de media. Het doel van de lessen is om de beeldvorming rondom psychische problemen te beïnvloeden, het taboe en de schaamte te doorbreken en een aantal vooroordelen weg te nemen. In overleg kunnen de lessen worden aangevuld met ervaringsverhalen rondom verslaving.

Duur: minimaal 2 en maximaal 4 lesuren

Voor informatie, afspraken en prijsopgaven kunt u contact opnemen met:
Maartje Weeda
Projectmedewerker Herstel & Ervaringsdeskundigheid