Stigmavoorlichting op scholen door ExpEx

Dankzij subsidie van Samen Sterk Zonder Stigma gaan we dit jaar in vier regio’s met de ExpEx voorlichting geven op scholen voor voortgezet onderwijs.

De volgende regio’s doen mee:

  • Midden-Holland
  • Haaglanden
  • Rotterdam/Dordrecht
  • Kennemerland