Project niet langer actief

Dit project is niet langer actief. Heeft u interesse in dit project, dan kunt u altijd contact opnemen.

Interculturalisatie

Achtergrond project

KernKracht ervoer dat de participatie van mensen met verschillende culturele achtergronden vrijwel ontbreekt. Ook binnen het Radenoverleg van KernKracht waren mensen met verschillende culturele achtergronden niet vertegenwoordigd. KernKracht wilde deze cliënten in beeld krijgen en onderzoeken wat de drempels, de beperkingen en de mogelijkheden zijn voor hulp binnen de (O)GGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg).

In 2005 is het Interculturalisatieproject in Midden-Holland gestart. Het hoofddoel van het project is het vergroten van de bekendheid met en de participatie van mensen met verschillende culturele achtergronden binnen de (O)GGZ in Midden Holland. Vanuit het project wordt contact gezocht en informatie uitgewisseld met verschillende GGZ-instellingen, huisartsen, zelforganisaties in de regio en andere Steun- en Informatiepunten in het land.

Missie

Het project streeft naar een betere participatie van mensen met verschillende culturele achtergronden en hun families binnen de GGZ en een betere afstemming van het zorgaanbod van de GGZ-instellingen op de hulpvraag van mensen met verschillende culturele achtergronden. Ook wil het project het taboe rondom de psychiatrie bij mensen met verschillende culturele achtergronden bespreekbaar maken.

Doel

Het hoofddoel van het project is het vergroten van de bekendheid en de participatie van mensen met verschillende culturele achtergronden en de (O)GGZ in Midden Holland. Door middel van onderzoek, voorlichting, informatieverstrekking, ondersteuning en advies probeert het project de bekendheid met de GGZ te vergroten, de participatie van mensen met verschillende culturele achtergronden te bewerkstelligen en een bijdrage te leveren aan het doorbreken van de taboes op het bestaan van psychiatrische problemen.

Subdoelen

 • Een brug slaan tussen de GGZ en mensen met verschillende culturele achtergronden
 • Zorgvraagverduidelijking naar de GGZ-instellingen omtrent de zorgbehoefte van mensen met verschillende culturele achtergronden
 • Een bijdrage leveren aan een verbeterde afstemming van het zorgaanbod op de hulpvraag van mensen met verschillende culturele achtergronden
 • Het voorkomen van problematisch gedrag van jongeren met verschillende culturele achtergronden door vroegtijdig hulp in te schakelen.

Wij geven informatie, voorlichting en advies over:

 • Ziektebeelden zoals depressie, verslaving, stress, slaapproblemen
 • Zorginstellingen in de regio en diverse behandelmogelijkheden
 • Rechten en plichten van patiënten, familieleden en hulpverleners
 • Patiëntenverenigingen
 • Uitkeringen
 • Mogelijkheden voor dagbesteding
 • Het invullen van formulieren

Er is geen verwijzing van de huisarts nodig en er wordt geen dossier aangelegd. Anonimiteit en geheimhouding zijn gewaarborgd.

Spreekuur op locatie

Het spreekuur is met name voor allochtone vrouwen en mannen van alle leeftijden die meer informatie over psychische problemen willen hebben, hulp zoeken bij het vinden van een passende hulpverlener of behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek. Tijdens het spreekuur kunt u geholpen worden om de juiste weg te vinden.

In Gouda

Elke vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

Locatie: CJG Nelson Mandela Centrum (CJG), Bernadottelaan 79, Gouda

In Krimpenerwaard

Iedere eerste en derde woensdag van de maand van 14:00 tot 17:30 uur

Locatie: SWOS, Oranjeplaats 45b, Schoonhoven.

Het spreekuur wordt gehouden door:

Nouraddin El Ouahabi
Tel 0182-519060
E-mail: nouraddin@kernkracht.nl

Mantelzorgersgroep

Voor mannen en vrouwen met een andere culturele achtergrond die de zorg hebben voor een familielid, heeft KernKracht een ondersteuningsgroep. Er worden apart groepen gehouden voor mannen en voor vrouwen. De zorg voor een familielid kan mooi zijn en voldoening geven, maar kan ook een zware belasting zijn voor degene die de zorg geeft. Door de veelal zware taak die op haar schouders rust, krijgt ook de mantelzorger soms lichamelijke of psychische klachten. Veelal hebben mantelzorgers behoefte aan ondersteuning, maar hoe organiseer je dat?

In deze groep kunnen mantelzorgers ervaringen uitwisselen over hun aanpak, vaardigheden leren om met de zorgvrager en zijn of haar ziekte om te gaan? Maar bijvoorbeeld ook over het bespreekbaar maken “wanneer de zorg te zwaar wordt” en “de invloed van opvoeding en geloof” bij het geven/volhouden van mantelzorg?

Ook mantelzorgers van buiten Gouda zijn welkom.

Voor aanmelden en/of meer informatie kunt u zich wenden tot Nouraddin El Ouahabi, email: nouraddin@kernkracht.nl of T. 0182-519060

Vrouwengroep

KernKracht organiseert in samenwerking met het CJG Gouda en andere zorgaanbieders een cursus/voorlichting aan Arabische sprekende vrouwen over psychische en psychiatrische problemen.

Door informatie wordt inzicht gegeven in de relatie tussen lichamelijke en psychische klachten. Tijdens deze bijeenkomsten worden aan de hand van thema’s eigen ervaringen ingebracht en met elkaar besproken. De vrouwen leren de signalen te herkennen en er naar te handelen.

Naast informatie over het onderwerp krijgen de vrouwen ook ontspanningsoefeningen.

Ook het samen zijn en het geven van onderlinge steun is een doel van de cursus.

Voor aanmelden en/of meer informatie kunt u zich wenden tot Nouraddin El Ouahabi, email: nouraddin@kernkracht.nl of T. 0182-519060