HerstelHuis (in oprichting)

KernKracht opent dit jaar haar eerste HerstelHuis in Midden-Holland.

Een herstelHuis is bedoeld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die in een dreigende crisis de balans kunnen hervinden ter voorkoming van een crisisopname in de GGz, als tussenstation vanuit een GGz opname naar zelfstandig wonen, of om de omgeving tijdelijk te ontlasten. Het is daarmee een nieuwe voorziening in Midden-Holland.
Deze voorziening is een aanvulling op het bestaande aanbod binnen de crisisopvang, zoals 24 uur telefonisch bereikbaarheid of een crisisbed bij zorgaanbieder of de crisisopname bij GGz Rivierduinen. Een paar dagen elders verblijven en hulp ontvangen zorgt ervoor dat alledaagse levensvragen niet uitmonden in een crisis en resulteren in een opname binnen een psychiatrische afdeling.

Het HerstelHuis wordt gerund door getrainde ervaringsdeskundigen (vrijwilligers). Een betaalde coördinator draagt de verantwoordelijkheid voor begeleiding tijdens het werk, de intake gesprekken, scholing, acquisitie en verdere randvoorwaarden voor een goed functioneren van het HerstelHuis.
Er is een duidelijk beleid voor plaatsing in het HerstelHuis gewenst. Hier maken we dankbaar gebruik van de ervaringen die er landelijk opgedaan zijn. Het gaat dan om afspraken rondom verblijfsduur, eigen bijdrage, het hebben van een eigen woning en zelfstandigheid in functioneren en behoefte aan ondersteuning en de zwaarte hiervan. De focus ligt ook op het aanvullen van het crisisaanbod, niet op het voorzien in aanbod wat er al is. De mogelijkheid om het HerstelHuis ook een functie te geven in het aanbieden van herstelaanbod gericht op het leren leven met een crisis wordt meegenomen.
De hulpverlening die normaal gesproken thuis komt, kan tijdens het verblijf gecontinueerd worden en zo nodig worden opgeschaald. Een goede samenwerking en heldere afspraken tussen crisisopname GGz, crisisaanbod van ‘Gewoon thuis’ en het HerstelHuis is een belangrijke voorwaarde voor een sluitende crisisopvang in onze regio. In deze afstemming speelt de coördinator een belangrijke rol.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Kik.