Gastlessen, workshops en voorlichting

KernKracht verzorgt verschillende vormen van voorlichting waarin persoonlijke ervaringen van ervaringsdeskundigen centraal staan.
Deze ervaringsdeskundigen hebben allen deelgenomen aan de cursus “Werken met eigen ervaring” en worden aansluitend ondersteund door middel van maandelijkse intervisiebijeenkomsten. Ervaringsdeskundigen van KernKracht geven voorlichting op uitnodiging van

  • Wmo raden
  • Gemeenten
  • Onderwijsinstellingen
  • Maatschappelijke Organisaties
  • Zorgaanbieders
  • Cliëntenraden
  • Landelijke organisatiebureaus van symposia en conferenties

De thema’s van de voorlichtingen, workshops en trainingen worden in overleg met de opdrachtgever afgesproken. Voorbeelden zijn een workshop speed daten met ervaringsdeskundigen voor het beroepsonderwijs, themabijeenkomsten waarbij het gekozen thema wordt belicht vanuit cliëntenperspectief.

Totale aanbod voor professionals