ExpEx

Jongeren bij KernKracht

Bij KernKracht werken ook opgeleide ervaringsdeskundige jongeren. Het betreft jongeren met ervaring met psychische bijzonderheden, dak- en thuisloosheid, jeugdzorg en verslavingservaring. Deze opgeleide jongeren (Experienced Experts, ook wel ExpEx genoemd) worden ingezet als ervaringscoach, begeleider herstelgroepen, voorlichter, adviseur bij overleggen, voor hulpverleners en ambtenaren, het opzetten en uitvoeren cliënt gestuurde initiatieven, anti stigma activiteiten en bijdragen aan landelijke conferenties. KernKracht verzorgt ook een traject tot docent voor jongeren die zelf de training doorlopen hebben.

Kijk voor meer informatie over de ExpEx landelijk op de nieuwe website http://www.expex.nl

Meer informatie over het volgen van de training ExpEx: www.kernkracht.nl/cursussen/ExpEx

Training geven landelijk?

Dora Wempe
Coördinator project ervaringsdeskundigheid
E: dwempe@kernkracht.nl
T: 0182-519060.

Klik hier voor de ExpEx flyer

De trainingen ExpEx zijn op de volgende locaties gevolgd:

  • Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland locatie Gorinchem
  • Den Haag op verzoek van Bureau Jeugdzorg Haaglanden
  • Dordrecht Trivium Lindenhof te Dordrecht
  • Provincie Gelderland, Spectrum in samenwerking met Zorgbelang

Hieronder een aantal jongeren die de ExpEx training hebben afgerond bij KernKracht.
We zijn trots op hen!

Filmpjes

Blogs

Documenten

Artikelen

Social media