ExpEx Midden-Holland

ExpEx…wie zijn dat?
Bij KernKracht werken ook opgeleide ervaringsdeskundige jongeren: een gemotiveerde groep jongeren, tussen de 18 en 30 jaar, die zich met passie en enthousiasme inzetten in de regio Midden-Holland. Hiervoor hebben zij een training gevolgd, gegeven door KernKracht, waarin ze hebben geleerd om hun eigen ervaring in te zetten.

Doel
We hebben een duidelijk doel voor ogen; bijdragen aan het verbeteren van de jeugdhulp. Onze succesverhalen delen, maar ook verbeterpunten aandragen; we willen ‘hoop verlenen’.

Hoe dan?
Dit doen we op verschillende manieren:

 • Als ervaringsmaatje: omdat een ExpEx kan ondersteunen vanuit eigen ervaring, wat zorgt voor herkenning. Omdat ze zelf ook problemen hebben gehad, hulp nodig hadden en weten hoe dat is. Omdat ze weten hoe belangrijk een klik is, gaan ze uit van jouw vraag en wens.
 • Als adviseur: voor hulpverleners of gemeenten. Dit kan door aan te sluiten bij een vergadering, een presentatie of workshop te geven, of door mee te denken over beleid.
 • Als voorlichter: een aantal ExpEx hebben een vervolgtraining tot voorlichter gehad. Zij kunnen voorlichting geven over hun ervaringsverhaal of over specifieke thema’s, zoals stigma.
 • Als inloop voor jongeren:
  Het Ervaringscafé
  Het Ervaringscafé is dé plek waar jongeren zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Op deze plek kun je andere jongeren ontmoeten en kun je jouw ervaringen delen met lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Samen is hierbij het kernwoord; zoals samen koken, samen eten, samen muziek maken en luisteren, samen spelletjes spelen, maar vooral samen zijn.
  De activiteiten krijgen vorm vanuit de wensen en behoeften van de jongeren zelf.
  We organiseren Ervaringscafé’s voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar, in alle vijf gemeenten van Midden-Holland.
  Voor jongeren tussen de 11 en 15 jaar organiseren we twee keer per maand een ervaringscafé in Gouda.

  Tsjill-Aut
  De Tsjill-Aut is een autismecafé voor jongeren van 14 t/m 30 jaar. Avonden bij de Tsjill-Aut bevatten meer structuur.
  Er wordt gezamenlijk gestart, daarna kun je kiezen uit twee activiteiten en er wordt samen afgesloten.
  We organiseren het elke derde donderdag van de maand in Gouda.

  Onze ervaringscafé’s worden gefinancierd vanuit verschillende door ons aangevraagde subsidies: Oranjefonds, VSB-Fonds en NPO gelden.

Ik wil…
een ExpEx inzetten of ExpEx worden
Ben je ook enthousiast geworden en overweeg je een ExpEx in te zetten als maatje, adviseur of spreker?
Neem dan contact met ons op!

Wil je zelf graag je eigen ervaringen in leren zetten en meewerken aan ons doel?
Jaarlijks starten we een nieuwe training. Dus ben of ken je een jongere uit Midden-Holland, met voldoende afstand tot eigen ervaringen en verleden, die open staat voor reflectie en deel wilt uitmaken van een groep waar ‘herkenning’ en ‘inspireren’ key words zijn…Laat het weten!
Klik hier voor meer informatie over het volgen van de training ExpEx.

Jongeren kunnen ook terecht bij de Jongeren Onafhankelijke Cliëntondersteuners (JOCO’s).
De getrainde ervaringsdeskundige JOCO’s bieden ondersteuning aan jongeren die vragen hebben in het kader van de overgang 18-/18+ als: Waar moet ik allemaal rekening mee houden? Hoe moet ik dat aanpakken? Wat betekent het om volwassen te worden?
Klik hier voor meer informatie en contactgegevens over (Jongeren) Onafhankelijke Cliëntondersteuners.

Sanne Dierick
Projectleider ExpEx Midden-Holland

Maya Jansen
Projectmedewerker ExpEx Midden-Holland

Lonneke Middendorp
Projectmedewerker ExpEx Midden-Holland

Landelijke trainingen?
Voor meer informatie over ExpEx landelijk, klik dan hier
Of neem contact op met Dora Wempe, landelijk trainer ExpEx.