Project niet langer actief

Dit project is niet langer actief. Heeft u interesse in dit project, dan kunt u altijd contact opnemen.

Europees samenwerkingsproject EQUIL

Europees samenwerkingsproject EQUIL

Het internationale EQUIL-project heeft als doel werkgelegenheid van mensen met psychische kwetsbaarheid te bevorderen. EQUIL doet dit door educatieve programma’s te ontwikkelen en de samenwerking tussen beroepsprofessionals (trajectbegeleiders), werkgevers en ervaringsdeskundigen te stimuleren. De trainingsprogramma’s worden ontwikkeld met behulp van de zogenaamde coproductiemethode, die verschilt van participatie. Bij coproductie is er sprake van gelijkwaardige samenwerking tussen alle partijen waarbij co–creatie (samen iets maken) een belangrijke rol speelt.

Klik hier voor de 3e nieuwsbrief van EQUIL

Klik hier voor de training Versterking positie op de arbeidsmarkt

Klik hier voor de informatiekaart ervaringscoaches werk (EQUIL)

Samenwerkingsorganisaties

  1. Merseyside Expanding Horizons (MEH) Engeland MEH is projectleider van EQUIL en heeft ruime ervaring bij het leiden van internationale projecten. Bij MEH ligt de focus op samenwerking en krachtenbundeling in projecten voor mensen met een kwetsbaarheid.
  2. Mersey Care NHS Trust Engeland Mersey Care is de grootste organisatie in Liverpool. Zij zet zich in voor psychiatrische patiënten, verslaafde mensen met een verstandelijke beperking. Kwaliteit van leven, herstelgerichte zorg en het centraal stellen van de klant zijn de uitgangspunten van Mersey Care.
  3. Cesie: Italië Cesie staat voor integratie van achtergestelde groepen en gelijke kansen voor iedereen. Cesie werkt op landelijk en ook internationaal niveau aan de ontwikkeling van diverse methodes, trainingen en scholingsprogramma’s om de participatie (op de arbeidsmarkt) van kwetsbare burgers te bevorderen.
  4. Accion Laboral : Spanje Accion Laboral werkt aan verbetering van kwaliteit van leven en daarbinnen aan werkgelegenheidsprojecten voor werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (mensen met een beperking, migranten, langdurig werklozen, jongeren zonder startkwalificaties, vrouwen, etc.). Accion Laboral heeft veel ervaring op het gebied van samenwerking met werkgevers.
  5. MHT Consult: Denemarken MHT Consult is een onafhankelijk bureau voor onderzoek en ontwikkeling van toolkits en trainingsprogramma’s. Zij staan voor diversiteit en gelijkwaardige burgerschap. MHT streeft naar een arbeidsmarkt van gelijke kansen. De organisatie een brug slaan tussen wetenschappelijke kennis en praktijkgerichte methodes.
  6. Stichting Kernkracht: Nederland 

www.equilcoproduction.eu