Crisiskaart

Veel mensen hebben de ervaring dat het tijdens een psychische crisis moeilijk is om snel adequate hulp te krijgen. Daarom is de Crisiskaart ontwikkeld. De Crisiskaart is bedoeld voor (ex-)cliënten uit de GGz, Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg.

De kern van de Crisiskaart is dat u een plan opstelt op het moment dat u helder voor ogen hebt wat wel en niet wenselijk is in geval van crisis. Zo geeft u aan wat uw wensen zijn bij een eventuele crisis. Een groot voordeel is dat u zo invloed hebt op wat er gebeurt; u houdt zelf de regie.

Over de Crisiskaart
De Crisiskaart is een beknopte samenvatting van het Crisisplan. Op de Crisiskaart komt onder meer te staan: hoe ziet een crisis eruit, hoe te handelen bij crisis, contactpersonen (familie/vrienden), medicatie, behandelaar(s) en wensen (wie draagt zorg voor uitkering, wie verzorgt de post, afzeggen werk/vrijwilligerswerk enzovoort).

De Crisiskaart is harmonica-gevouwen en is zo groot als een bankpasje. Hij past in een portemonnee. Het is geheel aan u hoeveel informatie er op de kaart komt te staan.

Op de Crisiskaart komt onder meer te staan: hoe ziet een crisis eruit, hoe te handelen bij crisis, contactpersonen (familie/vrienden), medicatie, behandelaar(s) en wensen (wie draagt zorg voor uitkering, wie verzorgt de post, afzeggen werk/vrijwilligerswerk enzovoort).

Ondersteuning
KernKracht biedt ondersteuning bij het maken en onderhouden van een Crisiskaart. In een aantal gesprekken inventariseert u wat voor u belangrijk is als u in crisis raakt en wat men dan wel of niet moet doen. Met personen en instellingen die van belang zijn worden afspraken gemaakt. Deze afspraken worden bekrachtigd met een handtekening van alle betrokkenen.

Crisiskaart nodig buiten Midden-Holland
De Crisiskaart is bijna overal in Nederland verkrijgbaar. Woont u buiten Midden-Holland?
Kijkt u dan op de website van Stichting Crisiskaart Nederland hoe u de Crisiskaart kunt aanvragen.

Meer informatie
Op de website van Stichting Crisiskaart Nederland staat veel informatie, ervaringen met de Crisiskaart en filmpjes. Of klik hier voor onze flyer.

Contactgegevens
Astrid van Bruggen
crisiskaart@kernkracht.nl
06-48419434