Crisiskaart

Veel mensen hebben de ervaring dat het tijdens een psychische crisis moeilijk is om snel adequate hulp te krijgen. Daarom is de Crisiskaart ontwikkeld. De Crisiskaart is bedoeld voor (ex-)cliënten uit de GGZ, Maatschappelijke Opvang en Verslavingszorg.

De kern van de Crisiskaart is dat je een plan opstelt op het moment dat je helder voor ogen hebt wat wel en niet wenselijk is in geval van crisis. Zo geef je aan wat jouw wensen zijn bij een eventuele crisis. Een groot voordeel is dat jij zo invloed hebt wat er gebeurt; je houdt zelf de regie.

De Crisiskaart is een beknopte samenvatting van het Crisisplan. Op de Crisiskaart komt onder meer te staan: hoe ziet een crisis eruit, hoe te handelen bij crisis, contactpersonen (familie/vrienden), medicatie, behandelaar(s) en wensen (wie draagt zorg voor uitkering, wie verzorgt de post, afzeggen werk/vrijwilligerswerk enzovoort).

De Crisiskaart is harmonica-gevouwen en is zo groot als een bankpasje. Hij past in een portemonnee. Zo kun je de Crisiskaart makkelijk bij je dragen. Het is geheel aan jou hoeveel informatie er op de kaart komt te staan. De privacy wordt te allen tijde gewaarborgd.

Bekijk een voorbeeld van een fictieve Crisiskaart (PDF bestand). Je kunt ook de Crisiskaartfolder (PDF bestand) downloaden.

Eind 2013 heeft de Stichting KernKracht het project crisiskaart, vanwege gebrek aan financiën, overgedragen aan Rivierduinen. Als u in behandeling bent bij GGZ MH (Rivierduinen) kunt u via u behandelaar vragen om een crisiskaart, deze zal u dan doorverwijzen naar de (ervaringsdeskundig) consulent Suzanne van Groningen.

Voor algemene informatie www.crisiskaartggz.nl

Wanneer u geen behandeling heeft bij Rivierduinen kunnen we via STIP zoeken naar andere mogelijkheden. Tel. 0182-549813