Patiëntenorganisaties bezorgd om toegankelijkheid aanvullende verzekering

De patiëntenorganisaties CG-Raad, NPCF, LPGGz, Platform VG, Mezzo, CSO en Per Saldo vragen zich af of de aanvullende verzekering voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft, nu het basispakket verkleind wordt. Komen de zaken die uit het basispakket worden gehaald straks terug in aanvullende verzekeringen? En belemmert het mensen om te veranderen van zorgverzekeraar omdat ze bang zijn niet geaccepteerd te worden?

Schrappen in basispakket
De patiëntenorganisaties hebben hun zorgen geuit in een brief van 1 november aan de Kamerleden. Zij protesteren tegen de beslissing van minister Schippers om een aantal verstrekkingen te schrappen uit het basispakket. De patiëntenorganisaties vinden het juist van groot belang dat het basispakket zo breed mogelijk zorg blijft vergoeden. Dit voorkomt dat er drempels ontstaan in de eerstelijns zorg. Ook voorkomt het dat zorgverzekeraars selectiever worden in het accepteren van verzekerden. Bovendien blijft het basispakket voor mensen die op zorg aangewezen zijn de meest betaalbare manier om zorg (vergoed) te krijgen.

Aanvullende Verzekering
De patiëntenorganisaties willen daarom dat de minister in kaart brengt of en hoe alle zaken die nu uit het basispakket geschrapt worden, straks terugkomen in de aanvullende verzekeringen. De minister moet volgens hen ook goed in de gaten houden of de maatregelen ertoe leiden dat mensen niet meer veranderen van zorgverzekeraar uit angst te worden geweigerd.

Wtcg
De patiëntenorganisaties spreken hun verontrusting uit over de voorgenomen bezuiniging van 250 miljoen op de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Het inkomensafhankelijk maken van de Wtcg leidt ertoe dat zo’n 800 duizend mensen 153 tot ruim 500 euro verliezen op jaarbasis. De maatregel treft ook talrijke mensen met relatief lage inkomens (vanaf 24 duizend bruto) en de modale inkomens. De organisaties vragen de minister om niet in de Wtcg te snijden zolang ze geen integrale visie heeft ontwikkeld op de toekomst van de Wtcg in samenhang met andere compensatieregelingen.

Stapeling
Verder benadrukken de patiëntenorganisaties in de brief dat ook talrijke andere maatregelen van het kabinet grote gevolgen hebben voor chronisch zieken, mensen met een (psychische) beperking en ouderen. De eigen bijdrage voor tweedelijns zorg in de ggz, de bezuinigingen op het PGB, de sociale werkvoorziening, de Wajong, het onderwijs, hoger eigen risico en meer eigen betalingen en flinke bezuinigingen op vervoersvoorzieningen; de gevolgen stapelen zich op voor deze groepen. Dit betekent dat hun positie verder verslechtert ten opzichte van mensen zonder beperking, terwijl de zorg en of de kosten door hun beperking alleen maar toenemen.

Compensatie
De gezamenlijke patiëntenorganisaties doen in de brief aan de Kamer een dringend beroep op de regering om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking er in deze kabinetsperiode niet meer in inkomen op achteruit gaan dan mensen zonder beperking. Dat is nu wel het geval. De organisaties willen dat het kabinet de effecten voor chronisch zieken en ouderen in beeld brengt en gaat bepalen of en hoe deze mensen gecompenseerd kunnen worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *