Patiëntenkoepels tegen ingrijpen Wtcg: niet nog een ingreep

Recent is bekend geworden dat het kabinet van plan is de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) te halveren of inkomensafhankelijk te maken. De voorgenomen ingreep in de financiële tegemoetkoming in zorgkosten is het zoveelste slechte nieuws voor mensen met een beperking. De belangenbehartigers van patiënten, gehandicapten, ouderen en mantelzorgers vragen dit kabinet met klem om de rekening van de oplopende VWS-begroting en de gevolgen van de financiële crisis niet eenzijdig bij mensen met een beperking neer te leggen. 
Het vorige kabinet heeft de aftrekmogelijkheid voor ziektekosten sterk beperkt. De hele kamer vond destijds dat chronisch zieken, ouderen en gehandicapten hiervan niet de dupe mochten worden. Zij hebben jaarlijks gemiddeld € 2.000,- aan meerkosten door hun ziekte of handicap.
Om die reden is de Wtcg ingevoerd. Toch leden velen per saldo nog een aanzienlijk koopkrachtverlies. Door de aangekondigde stapeling van maatregelen wordt deze laatste pleister op de wonde ook nog weggetrokken. De koepels vinden de ingreep onacceptabel en niet uit te leggen aan de achterban. ‘Er is veel onrust en verontwaardiging in de achterban’.
CG-Raad, NPCF, Platform VG, LOC zeggenschap in zorg, CSO, Per Saldo, Mezzo en het Landelijk Platform GGz roepen dit kabinet dan ook op de regeling Wtcg overeind te houden. Dit kabinet wil immers dat mensen zelf de verantwoordelijkheid voor hun leven nemen, maar treft voortdurend ingrijpende maatregelen waardoor de mogelijkheden om ‘gewoon mee toe doen aan de maatschappij’ worden beperkt of onmogelijk gemaakt. De koepels willen daarom graag alle betrokken minsters om tafel om de kwetsbare inkomenspositie van mensen uit de achterban te bespreken.

Bron: Landelijk Platform GGz

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *