“Overlast verwarde bewoners neemt toe”

Ongeveer 100 mensen van GGZ-instellingen, gemeenten en woningcorporaties uit verschillende gemeenten kwamen dinsdag 2 juni 2015 bij elkaar om te praten over de aanpak van woonoverlast door verwarde personen.

Riet van Loon van het Landelijk Platform Woonoverlast, organisator van de bijeenkomst, vertelt over deze problematiek.

Komt woonoverlast door verwarde bewoners vaker voor?
‘Door de bezuinigingen in de zorg worden mensen met psychische problemen eerder gestimuleerd om onder begeleiding zelfstandig te gaan wonen, in plaats van in een instelling. Uit cijfers van de politie blijkt dat het aantal meldingen van overlast door verwarde personen de afgelopen jaren toeneemt. Dat merken wij in de praktijk ook. Het vraagt echt extra inspanningen van de ambulante hulpverlening om dit in goede banen te leiden.’

Aan wat voor overlast moet je dan denken?
‘Aan hevige langdurige geluidsoverlast in de nacht van mensen die bijvoorbeeld hun medicijnen niet nemen. Ze kunnen een omgekeerd dag en nachtritme hebben, gaan boren en zagen op zolder, op de verwarming tikken. Ook kunnen verwarde personen zich inbeelden dat anderen zich tegen hen keren, bijvoorbeeld de buren, en daar agressief op reageren. Maar let op: stigmatisering ligt op de loer. Het is natuurlijk niet zo dat alle verwarde personen overlast veroorzaken.’

Wat kunnen gemeenten, corporaties en GGZ-instellingen daaraan doen?
‘Wij zeggen: de regie moet bij de gemeente liggen. Want als de boel uit de hand loopt, is de burgemeester verantwoordelijk en wordt die erop aangesproken. De gemeente moet de samenwerking organiseren, liefst in kleine praktische teams met iemand van de GGD of GGZ, de woningcorporatie en de politie.’

En als een woningcorporatie met zo’n situatie in aanraking komt?
‘Adviseer bewoners om mensen met een psychische aandoening zo normaal mogelijk te benaderen. En als ze ’s nachts een psychose hebben, wacht dan tot de volgende dag voor je met ze gaat praten. Er zijn goede resultaten bereikt met buurtbemiddeling, daar kan de begeleider ook bij zijn. Het is bij verwarde mensen heel belangrijk om concrete afspraken maken. Corporaties kunnen dat soort afspraken ook in een bijlage bij het huurcontract vastleggen. Op onze website staan daar voorbeelden van.’

Wat moet er gebeuren op de lange termijn?
‘GGZ Nederland is lid van de Taskforce van het Landelijk Platform Woonoverlast en draagt bij aan de structurele oplossing van deze problematiek. Er zijn gelukkig wel ontwikkelingen gaande om iets aan deze problematiek te doen. GGZ Nederland wees ook op het belang van verplichte hulpverlening. Dat is nu op vrijwillige basis, maar er wordt aan een nieuwe wet gewerkt om dat te veranderen. Als mensen overlast veroorzaken, zou je ze willen verplichten om hulp te accepteren in het belang van henzelf én van omwonenden.’

Woningcorporatie Rochdale (Amsterdam) was gastheer van de bijeenkomst en vertelde over hun werkwijze. Zo zet de corporatie wijkteams in die ook letten op overlast en heeft ze structurele afspraken gemaakt met de gemeente over haar bijdrage in de aanpak van woonoverlast.

Bron: aedes.nl 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *