Oproep tot beperking aantal psychiatrische bedden

De geestelijke gezondheidszorg moet het aantal mensen dat nu nog in psychiatrische instellingen verblijft de komende jaren fors beperken. Dit is mogelijk door meer mensen goed te helpen in de eerste lijn. Het gevolg: minder patiënten met een stempel en minder kosten.
Hiervoor pleitte Giel Hutschemaekers, hoogleraar Geestelijke Gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit, op het congres GeestKrachtig Vooruit. Tijdens dit congres werd teruggeblikt op 10 jaar Geestkracht, een grootschalig onderzoeksprogramma van ZonMw voor de GGZ. “We moeten het aantal psychiatrische bedden halveren door er voor te zorgen dat veel meer mensen goed worden geholpen in de eerste lijn. Mensen in de gespecialiseerde GGZ gaan vaak onnodig veel gebukt onder het stigma van psychiatrisch patiënt.” De oproep van de hoogleraar sluit aan de bij wens van minister Schippers (VWS). Zij zei eerder in de Tweede Kamer dat een reductie uit oogpunt van de patiënt en uit kostenoverwegingen wenselijk is. In 2009 waren ruim 32.000 bedden in de GGZ in gebruik.
Meer informatie over het programma GeestKracht op de website van ZorgVoorBeter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.