Openheid over psychische klachten leidt soms tot ontslag

Onder werknemers in Nederland is er nog altijd een stigma als het gaat om open zijn over je psychische aandoeningen. Uit nieuw onderzoek van Tilburg University  blijkt dat een kwart van de Nederlandse werknemers zijn leidinggevende niet zou vertellen over hun psychische aandoeningen zoals ADHD, autisme en depressies, mede uit angst voor ontslag, zo meldt NU.nl.

De belangrijkste reden om niet openlijk over psychische aandoeningen te praten op het werk is het feit dat mensen zich schamen. Daarnaast is men bang voor de nadelige effecten die openheid op het werk of de carrière kan  hebben.  Daarom willen mensen over het algemeen proberen hun problemen zelf op te lossen.

Evelien Brouwers, hoogleraar psychische gezondheid aan de universiteit van Tilburg, ziet dat veel mensen met psychische aandoeningen voor een dilemma staan.  Aan de ene kant kun je met openheid bereiken dat  je werkgever meer begrip heeft en meedenkt over aanpassingen van je werk. Maar aan de andere kant kunnen  er ook negatieve gevolgen zijn als ontslag, discriminatie of stigmatisering”, vertelt Brouwers, die het bovengenoemde onderzoek leidde.

Het is soms wel lastig om hard te maken dat het direct met de openheid te maken heeft, maar Brouwer hoort veel verhalen van werknemers met een psychische aandoening die er als eerste uit gaan bij een reorganisatie.

Een belangrijke voorwaarde voor openheid is de band met de leidinggevende, blijkt uit het onderzoek van Brouwers. Van de groep die liet weten niet open te willen zijn over haar psychische beperkingen, zou 40 procent dat waarschijnlijk wel doen als de band met de leidinggevende anders zou zijn. Van de werknemers die aangaven wel open te zijn, noemde 60 procent de goede band met hun leidinggevende als voornaamste reden.

Volgens Brouwers is het aan leidinggevenden om niet alleen discreet met de informatie om te gaan, maar ook om het werk aan te passen indien mogelijk. “Laat iemand die zich in de ochtend somber voelt wat later beginnen of zorg voor een prikkelarme omgeving voor iemand met ADHD.  Dit soort kleine dingen kan voorkomen dat mensen op de lange termijn uitvallen.”

Bron en uitgebreid artikel op nu.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.