Ontwikkeling autistisch kind versnelt met training

Kinderen met autisme en een verstandelijke beperking kunnen een versnelling van hun ontwikkeling doormaken door de behandeling Discrete Trial Teaching (DTT). Dat blijkt uit promotieonderzoek van Nienke Peters-Scheffer.

De kinderen gaan door deze training vooruit op het gebied van IQ, ontwikkelingsleeftijd, zelfredzaamheid, relaties, spel en taalbegrip. Ook worden hun autismespectrumstoornissymptomen en gedragsproblemen minder.

Ontwikkeling stimuleren

Een autisme spectrumstoornis (ASS) is één van de meest voorkomende ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Kinderen met deze stoornis ervaren belemmeringen in hun communicatie en in het aangaan van contacten met anderen. Daarnaast laten ze beperkte en stereotype patronen van gedrag zien. Ongeveer de helft van de kinderen met ASS heeft daarnaast een verstandelijke beperking (VB) en vaak is er sprake van bijkomende gedragsproblemen. De meeste mensen met ASS blijven hun hele leven afhankelijk van professionele zorg.

Discrete Trial Teaching (DTT) is een methode om de ontwikkeling van deze kinderen te stimuleren. Gewenst gedrag wordt beloond zodat dit gedrag toeneemt, ongewenst gedrag wordt niet beloond, met als doel dit gedrag zoveel mogelijk te verminderen. Vaardigheden worden gestructureerd en stapsgewijs aangeleerd om een kind zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de dagelijkse leefomgeving. Het kind wordt hierbij gemotiveerd met beloningen die aansluiten bij zijn of haar interesses.

Gemiddeld ontvangt het kind gedurende twee jaar één à twee keer per dag een gestructureerde en individuele sessie. Tijdens een trainingssessie worden  vaardigheden op allerlei ontwikkelingsgebieden, waaronder zelfredzaamheid, communicatie, spel en sociale vaardigheden, aangeleerd.  

Onderzoekster Nienke Peters-Scheffer laat zien dat  kinderen met autisme en een verstandelijke beperking een versnelling van hun ontwikkeling kunnen doormaken door deze behandeling. Ze gaan vooruit op het gebied van  IQ, ontwikkelingsleeftijd, zelfredzaamheid, relaties, spel, taalbegrip en hun ASS-symptomen en gedragsproblemen worden minder. Door verbeterd functioneren van het kind wegen de kosten van de training op tegen de besparingen op lange termijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *