Online-ondersteuning succes in langdurige zorg

Volgens de VU is het bijzonder dat online technologie op deze schaal nu ook wordt ingezet voor de ondersteuning van mensen met een beperking in het dagelijks functioneren.

Uitkomsten bieden perspectief voor gemeenten

Uit het onderzoek blijkt dat cliënten meer zelfstandigheid ervaren omdat ze dankzij het online platform MijnPameijerConnect (MPC) zelf contact kunnen zoeken met de begeleider op het moment dat er behoefte is aan ondersteuning. ‘Eigen regie en kwaliteit van leven zijn belangrijke uitgangspunten in onze ondersteuning’, aldus Jan Alblas, directeur bij Pameijer. ‘Nu we duidelijke aanwijzingen hebben dat deze gewaarborgd zijn, kunnen we de inzet van online ondersteuning verder uitbreiden. Dit bevordert ook de efficiëntie, aangezien begeleiders aangeven minder tijd kwijt te zijn met reizen. Vooral voor gemeenten zijn deze uitkomsten interessant in het kader van de decentralisaties in het sociale domein en bijbehorende bezuinigingen’.

Het onderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek bestond uit interviews en online vragenlijsten die herhaaldelijk zijn afgenomen. Over het algemeen zijn zowel cliënten als begeleiders positief. Cliënten ervaren een ruimere bereikbaarheid van de begeleider wat hun gevoel van veiligheid vergroot. Begeleiders geven aan vaker kortdurend contact te kunnen hebben en dus cliënten beter te kunnen monitoren in hun dagelijks functioneren.

Pameijer heeft MPC in 2012 geïntroduceerd. Op het online platform krijgen cliënten coaching, ondersteuning en persoonlijke begeleiding. Cliënten en begeleiders kunnen door middel van het platform communiceren via beeld, geluid en tekst.

Bron: e-hulp.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *