Onduidelijke zorgkosten en informatie achteraf

Patiënt wil vooraf zorgkosten weten, maar krijgt slechts ondoorzichtige informatie achteraf. Dat blijkt uit de Meldactie ‘Inzicht in de zorgkosten?’ van het Landelijk Platform GGz, Patiëntenfederatie NPCF en Ieder(in).

67% van de mensen wil vooraf een indicatie wil hebben van de te verwachten zorgkosten. 52% van de mensen wil dit weten vanwege het eigen risico, anderen vanwege de vereiste betalingen. De vraag van de patiënt om vooraf inzicht te krijgen staat in schril contrast met de werkwijze van zorgverzekeraars- of aanbieders: zij sturen de rekeningen of betalingsoverzichten achteraf, en in 42% van de gevallen zijn deze ook nog eens moeilijk te begrijpen en te controleren.

Aan de Meldactie ‘Inzicht in de zorgkosten?’ deden 9487 respondenten mee. Van de 42% van de mensen die de betalingsoverzichten niet begrijpen, zegt 29% de declaraties niet te kunnen koppelen aan de zorg die is verleend en 19% de gebruikte medische termen op het overzicht niet te begrijpen.

Aanbevelingen: transparantie en inzicht moet in 2015 verbeterd zijn

De drie landelijke patiëntenkoepels dringen er bij de minister op aan dat er nog dit jaar betere afspraken worden gemaakt met zorgverzekeraars om de informatie en transparantie te verbeteren. Patiënten mogen verwachten dat zij vooraf inzicht krijgen over de te verwachten zorgkosten, en ook achteraf duidelijke overzichten ontvangen die geen vragen meer oproepen.
Inzicht in de zorgkosten en de mate waarin deze vergoed worden, vormen noodzakelijke voorwaarden voor de adequate werking van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (2006) en vormen essentiële onderdelen van de transparantieagenda van de minister (2015).

Afzien van zorg door eigen risico
Het eigen risico is de belangrijkste reden (voor 52% van de respondenten) om vooraf informatie te willen over de kosten van medicijnen, behandelingen of hulpmiddelen. Relatief veel deelnemers (14%) zien af van zorg in verband met het eigen risico. De patiëntenkoepels maken zich ernstige zorgen over de zorgmijders: wat is het gevolg voor het afzien van behandelingen en therapieën?

Meer informatie

Rapport Meldactie Inzicht in Zorgkosten?

Bron: platformggz.nl 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *