Onderzoek: álle antipsychotica leiden tot gewichtstoename

Dat het gebruik van antipsychotica niet bevorderlijk is voor de lijn,  was al langer bekend. Maar een recente meta-analyse van ruim 400 studies door onderzoekers van de Universiteit Maastricht wijst nu uit dat letterlijk álle antipsychotica zorgen voor gewichtstoename. De wetenschappers betrokken in hun studie ook recent geïntroduceerde antipsychotica. Hun bevindingen zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE

“Alle antipsychotica zorgen voor gewichtstoename bij hun gebruikers. En het effect van overstappen naar andere antipsychotica om gewichtstoename tegen te gaan, is beperkt. Andere strategieën, zoals leefstijladvies, bewegen en het volgen van een dieet, blijken daarmee alleen maar belangrijker”, weet Maarten Bak, onderzoeksleider van de Universiteit Maastricht.

Gewichtstoename
In Nederland gebruiken zo’n 340.000 mensen een of meerdere antipsychotica om de symptomen van een psychose en andere psychiatrische aandoeningen te bestrijden. Antipsychotica worden voorgeschreven aan patiënten met verschillende diagnoses, zoals psychose, bipolaire stoornis, depressie en dementie. De Maastrichtse studie maakt duidelijk dat gewichtstoename door antipsychotica bij alle groepen patiënten voorkomt, ongeacht de leeftijd en diagnose. Het vergroot de kans op obesitas, diabetes mellitus, cardiale problemen en ander lichamelijk ongemak zoals gewichtsklachten. Dat overgewicht geregeld wordt gestigmatiseerd, maakt het probleem nog groter.

Analyse
De meta-analyse, uitgevoerd door de Vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie, is een vervolg op een analyse uit 2014. “Antipsychotica blijven voor groepen mensen echt nodig om te kunnen functioneren in onze complexe maatschappij”, zegt Bak. “Het voorschrijven ervan vraagt zorg en maatwerk. Onontbeerlijk is een monitoringsysteem waarmee patiënten die een antipsychoticum gebruiken goed gecontroleerd worden. Het is nog steeds punt van discussie met bijvoorbeeld aanbieders van zorg om dit goed te faciliteren. Meest storend is dat veel hulpverleners menen dat mensen die zwaar zijn geworden van een antipsychoticum niet kunnen afvallen. Dat is aperte onzin, al  is afvallen soms wel heel moeilijk. Maar afvallen is voor heel véél mensen moeilijk. Goede zorg is het samen aangaan van uitdagingen.”

Bron: maastrichtuniversity.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *