“Stoppen met antidepressiva moet beter ondersteund worden”

Wendy Burn, een Britse psychiater, pleit voor betere medische ondersteuning voor mensen die willen stoppen met antidepressiva. Een langzame afbouw en goede ondersteuning zijn in haar ogen cruciaal.

Burn zag  in haar praktijk dat het stoppen met antidepressiva geen probleem was voor haar  patiënten die aangaven dat te willen. De voornaamste reden daarvoor was dat zij altijd voor een langzame afbouw koos.

In de richtlijn van het NICE (het Britse nationale instituut voor gezondheidszorg) was altijd te lezen dat “de symptomen bij afbouw gewoonlijk na ongeveer een week verdwijnen.” Als er abrupt wordt gestopt met de medicatie kunnen de symptomen ernstig zijn. Als voorzitter van het Royal College of Psychiatrists vond Burn het haar verantwoordelijkheid om meer te weten te komen over patiënten die deze symptomen hadden en na te denken over hoe ze beter ondersteund konden worden bij de afbouw.

Burns sprak met patiëntengroepen die door het langdurig gebruik van antidepressiva nadelige gevolgen ondervonden .  Ze sprak met “Altostrata” in San Francisco, dat in 2011 de Surviving Antidepressants-website oprichtte. De site ondersteunt mensen die problemen hebben met het stoppen van psychiatrische medicatie en heeft een enorme verzameling casuïstiek. Ze beschrijft de ervaringen van acute ontwenningsverschijnselen, gevolgd door Post-Acute-Withdrawal Syndrome (PAWS) met aanhoudende symptomen.

“Ik sprak met mensen die aangaven dat ze zich verlaten voelden omdat ze te weinig ondersteuning kregen. Ondertussen was ik bang dat stokoude argumenten mensen met een psychische aandoening ervan weerhielden te praten over hun ervaringen en steun te zoeken.”

Burns werkte samen met patiënten, huisartsen, psychiaters, campagnevoerders, NICE en PHE (Public Health England) om een ​​verklaring over antidepressiva en depressie op te stellen die de gangbare opvatting deed veranderen. Het ging daarbij vooral om erkenning van de moeilijkheden die sommige mensen kunnen ondervinden bij het stoppen met antidepressiva.

“Hoewel de ontwenningsverschijnselen die optreden bij en na het stoppen van antidepressiva doorgaans mild en slechts enigszins zelfbeperkend zijn, is er ook een groep patiënten met symptomen die veel langer aanhouden en een ernstiger karakter hebben. Voortdurende monitoring is nodig om onderscheid te maken tussen de kenmerken van ontwenning van antidepressiva en symptomen die kunnen duiden op een terugval van depressie. ”

NICE  heeft naar aanleiding van deze aanbeveling haar richtlijnen gewijzigd. De organisatie adviseert mensen grondig over  de antidepressiva met hun arts te praten voordat ze stoppen.

Bron en uitgebreid Engelstalig artikel: thebmjopinion.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *