Omvang van wachtlijsten van jeugd-ggz is onbekend

Waar de wachtlijsten in de volwassen ggz in beeld zijn, zijn die van de jeugd-ggz geheel onzichtbaar. MIND wil dat er net als voor de volwassenen-ggz, landelijk inzicht komt in de wachtlijsten voor jeugd: per aandoening, per instelling en per regio. Alleen dan is sturing mogelijk. Dit is een van de gespreksonderwerpen tijdens het werkbezoek van CDA-Kamerleden op 27 november aan MIND en Kernkracht, belangenbehartiger van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de regio Midden-Holland.

Het begint met inzicht
Zeven jaar geleden stond de volwassen ggz waar de jeugd-ggz nu staat. Geen inzage in het aantal wachtenden, de wachttijden per locatie en de wachttijden van elke aandoening aandoening. Daarmee was het niet mogelijkheid te sturen op verbetering. Bij de volwassenen is daar inmiddels verandering in gekomen: www.kiezenindeggz.nl biedt cliënten inzicht in de wachttijden per instelling en behandelaar. Als de jeugd-ggz hieraan wordt toegevoegd, krijgen cliënten en hun ouders meer keuze-informatie en wordt de dienstverlening meer transparant. De NZA zorgt sinds een paar jaar voor kwartaalrapportages aan de stuurgroep wachttijden zodat ingegrepen kan worden als de afgesproken termijnen worden overschreden. Voor de jeugd-ggz zou de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deze rol moeten vervullen.

Je zou maar 18 jaar worden
Een ander onzichtbaar probleem is de continuïteit van de zorg aan 18-jarigen. Wanneer je 18 wordt, is het dus nog maar de vraag of je bij je behandelaar kunt blijven, of dat je naar een ander moet en of daar een wachtlijst aan verbonden is. Dit alles hangt momenteel af van het beleid en het aanbod van je zorginstelling/behandelaar, het beleid van de gemeente waar je woont en met welke instelling je zorgverzekering een contract heeft. In het voorstel voor verbetering van de Jeugdwet staan aanpassingen opgenomen om de overgang beter te faciliteren. Deze wet is echter nog niet definitief en lijkt te stagneren. Er moet meer inzicht komen in de situatie en de zorg voor jongvolwassenen (18-24 jaar).

Petra van Buren, directeur-bestuurder van KernKracht en ambassadeur cliëntenperspectief in het landelijke Ondersteuningsteam ‘Zorg voor de Jeugd’ ziet dagelijks de problemen: “Helaas zien we dat kinderen/jongeren niet de (juiste)zorg krijgen die ze nodig hebben. Om de jeugdzorg uit te breiden, zou de inzet van ervaringsdeskundigheid veel beter benut kunnen worden. En om de jeugdzorg te verbeteren, zou het cliëntenperspectief aan de (overleg)tafels op alle niveaus een structurele plek moeten krijgen. Het is belangrijk dat hun stem gehoord wordt als het ook over hun toekomst gaat.”

In het werkbezoek laten sprekers zien welke steun ervaringsdeskundigen vervullen aan jongeren met psychische problemen. Zelfregiecentrum Kernkracht biedt ook deze steun van jongeren aan jongeren en overbruggingshulp wanneer iemand op een wachtlijst kom te staan.

Bron mindplatform.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *