Ombudsman onderzoekt uitbetaling PGB

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) blijkt eind januari en begin februari 2015 niet in staat om de uitbetaling van het Persoonlijk Gebonden Budget (PGB) behoorlijk uit te voeren, waardoor een groot aantal budgethouders en daarmee zorgverleners in de problemen is geraakt. De Nationale ombudsman ontvangt sinds eind december klachten en signalen van burgers over o.a. een slechte bereikbaarheid, onvoldoende kennis bij medewerkers, problemen met uploaden van declaraties of te late of ontbrekende uitbetaling. Interventies van de Nationale ombudsman hebben tot op heden nog niet geleid tot verbetering. De problemen met de uitbetaling van het PGB zijn voor de ombudsman aanleiding een onderzoek te starten naar de invoering van het Trekkingsrecht en de uitvoering ervan door de SVB.

Werkwijze uitbetalen PGB

Het Servicecentrum PGB van de SVB beheert vanaf 1 januari 2015 de PGB’s van alle budgethouders. Deze maatregel, Trekkingsrecht, is genomen om fraude met PGB’s te voorkomen. Trekkingsrecht maakt het de SVB  mogelijk om alle betalingen aan zorgverleners vooraf te controleren. SVB kijkt bijvoorbeeld of de budgethouder een overeenkomst heeft afgesloten met de zorgverlener of zorginstelling die de budgethouder wil betalen.

Problemen

Vanaf eind december 2014 ontvangt de Nationale ombudsman klachten en signalen van burgers over de werkwijze van de SVB. Slechte bereikbaarheid, onvoldoende kennis bij de medewerkers, achterstanden bij het beoordelen van de zorgcontracten, het zoekraken van stukken, onjuiste informatie in Mijn PGB op de website, problemen bij het uploaden van declaraties, en te late of ontbrekende uitbetaling. Interventies van de Nationale ombudsman bij de SVB hebben niet geleid tot verbetering. Ondanks de inspanningen van de Sociale Verzekeringsbank, ingezette noodvoorzieningen en toezeggingen van de staatssecretaris van VWS om direct tot betaling over te gaan, ziet het er niet naar uit dat de problemen met de uitbetalingen op korte termijn zijn opgelost. Nog steeds is de SVB moeilijk bereikbaar en het informatiesysteem overbelast. Ook de belangenverenigingen Per Saldo en Ieder(in) hebben inmiddels de noodklok geluid.

Onderzoek Nationale ombudsman

Het is voor de Nationale ombudsman onacceptabel dat burgers door de invoering van het trekkingsrecht in (financiële) problemen komen. Het Ministerie van VWS wil met deze maatregel misbruik van PGB’s voorkomen. Maar door de uitvoering ervan blijken goedwillende burgers de dupe te zijn geworden. De Nationale ombudsman gaat onderzoeken hoe deze problemen hebben kunnen ontstaan. Hij start daarom een onderzoek naar de wijze waarop het Ministerie van VWS bij de voorbereiding en de invoering van het trekkingsrecht te werk is gegaan. Voorts zal hij onderzoeken hoe de SVB zich vervolgens heeft voorbereid op de uitvoering van het trekkingsrecht en hoe de samenwerking met ketenpartners als onder meer gemeenten en zorgkantoren tot stand is gekomen. Het doel van het onderzoek is te komen tot aanbevelingen om herhaling van dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Bron: nationaleombudsman.nl

Eén reactie op “1”

 1. Klacht/ervaring uitbetalingen PGB via SVB;
  Wij zijn een kleinschalig particulier zorgbedrijf, voor kinderen met een ernstig complexe beperking, we ondervinden(en helaas vele met ons) ontzettend veel problemen met de uitbetalingen via het SVB. Waar we eigenlijk een gezond bedrijf zijn ondervinden we op dit moment onoverkomelijke financiële problemen.
  Op dit moment staan bij ons bijna alle facturen van februari/maart/april open en wordt het voor ons als kleinschalig bedrijf steeds lastiger om zorg te kunnen leveren, aangezien we ons personeel en rekeningen niet meer kunnen betalen.
  We zijn/waren een gezond bedrijf dat volledig in de problemen komt door het uitblijven van de PGB betalingen! facturen die wel betaald worden daar klopt een groot deel niet van, dus ook die zijn incompleet.
  Als dit doorgaat zijn wij niet meer in staat om zorg te leveren aan onze cliënten omdat we gewoonweg ons personeel en alle kosten niet meer kunnen betalen. Het gaat hierbij om Cliënten die een toegewezen budget hebben, dus recht hebben op zorg en ook volledig van deze zorg afhankelijk zijn!
  Alles zou voor 15 mei opgelost zijn was de belofte, maar voorlopig is het een enorme puinbak waar zorgverlener en zorgvrager wederom de dupe van zijn!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *