Nieuwe wet gedwongen opnamen

Op de website van het ministerie van VWS is veel informatie te vinden over de nieuwe wet die gedwongen opnamen regelt. De huidige Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) wordt op termijn vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Het doel van de nieuwe wet is gedwongen behandeling van mensen met psychische problemen minder ingrijpend te maken, aldus VWS.
Het uitgangspunt van de nieuwe wet is dat er zo goed mogelijk wordt ingespeeld op de zorgbehoefte van een persoon. De positie van de cliƫnt wordt versterkt, volgens VWS. Voordat dwang mag worden toegepast, moeten eerst alle andere mogelijkheden benut zijn.
Het gaat om voorgenomen beleid. De streefdatum voor inwerkingtreding is niet bekend. De inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en de Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad. Het wetsvoorstel Verplichte geestelijke gezondheidszorg met kamerstuknummer 32399 is op 10 juni 2010 ingediend bij de Tweede Kamer.
De rechter die de beslissing neemt over de verplichte zorg, wordt voortaan bijgestaan door een commissie van deskundigen. Er is in ieder geval een jurist, een psychiater en een algemeen lid bij. In complexe gevallen kan er, afhankelijk van de problematiek, een verslavingsdeskundige, geriater of een orthopedagoog bij zijn.
Lees verder op de website van het ministerie van VWS.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *