Nieuwe CAO voor geestelijke gezondheidszorg

De vakbonden en werkgeversorganisatie GGZ Nederland zijn het zaterdagochtend eens geworden over een nieuwe cao voor werknemers in de geestelijke gezondheidszorg. 

De cao heeft betrekking op bijna 90.000 werknemers, onder meer in de verslavingszorg en in de ambulante psychiatrische hulpverlening.

De nieuwe cao loopt tot 1 maart 2017. Er  is een loonsverhoging afgesproken van 1,75% in 2015 en nogmaals 1,25% in 2016. In 2016 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met een 0,5%. Daarnaast ontvangen de medewerkers in de ggz tweemaal een eenmalige uitkering, van 0,5% en 0,3%. Werkgevers en werknemersorganisaties zijn het er over eens dat werkzekerheid een groot goed is voor medewerkers in de ggz. Zij hebben afgesproken te investeren in werkzekerheid voor medewerkers in de ggz en in een mobiliteitsaanpak waarin werk naar werk het leidende principe is. De wachtgeldregeling is vervangen door een activeringsregeling. Verder zijn o.a. afspraken gemaakt over sociale plannen en over de balans tussen werkzekerheid van medewerkers en de wendbaarheid van organisaties.

Daarnaast hebben partijen afgesproken daar waar mogelijk tijdelijke banen en de contracten van oproepkrachten (de zogenoemde 0-urencontracten) om te zetten in vaste banen en arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

De onderhandelingen over de nieuwe cao verliepen tot nu stroef. De sector staat zwaar onder druk van bezuinigingen en de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten. ”Het is goed dat we nu eindelijk afspraken hebben kunnen maken, waaruit waardering voor de medewerkers blijkt”, zegt FNV-bestuurder Anja Dijkman.

De onderhandelingsdelegatie van GGZ Nederland is blij dat ze er nu met de bonden uitgekomen zijn. Voorzitter van de delegatie, Gerton Heijne: ‘We hebben intensief en constructief overlegd met de bonden en we zijn tot een mooi resultaat gekomen dat we met vertrouwen voorleggen aan onze leden.’

Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn een activeringsregeling overeengekomen. In deze activeringsregeling is de wachtgeldregeling aangepast aan  de nieuwe wet werk en zekerheid, en is rekening gehouden met de komst van de wettelijke transitievergoeding. Met de nieuwe activeringsregeling wordt geïnvesteerd in arbeidsmarktfitheid en werkzekerheid van medewerkers, werk naar werk is hierbij het uitgangspunt.

Zekerheid over werk en inkomen wordt ook vergroot door het omzetten van tijdelijke naar vaste contracten. Tegelijkertijd zijn er afspraken gemaakt om vaste medewerkers flexibel in te zetten binnen instellingen om zo  de noodzakelijke wendbaarheid van de ggz organisaties te borgen.

Naast een actief arbeidsmarktbeleid is het van belang te blijven investeren in de kwaliteit en professionaliteit van medewerkers.

Verder zijn in de cao afspraken gemaakt n.a.v. nieuwe wet- en regelgeving. Ook is afgesproken dat de onregelmatigheidstoeslag tijdens de opname van vakantie-uren wordt doorbetaald. Het totale akkoord biedt volgens de onderhandelingsdelegatie een gebalanceerd en gemoderniseerd arbeidsvoorwaardenpakket voor de ggz en verslavingszorg.

Het akkoord moet nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden van de vakbonden. Dat zijn naast FNV, CNV Zorg & Welzijn, Nu’91 en FBZ.

De laatste cao ggz liep eind 2012 af. Sinds die tijd is er herhaaldelijk geprobeerd tot overeenstemming te komen over de arbeidsvoorwaarden. De moeilijke en onzekere situatie in de ggz maakte dit ingewikkeld, onderhandelingen werden herhaalde malen gestaakt.

Bron: ggznederland.nl / nu.nl 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *