Nieuw medicijn lijkt Alzheimer af te remmen

Wetenschappers hebben een medicijn ontwikkeld dat het beloop van de ziekte van Alzheimer lijkt te beïnvloeden. Alle huidige medicijnen voor Alzheimer behandelen de symptomen, maar houden de progressie van de ziekte niet tegen. Het middel solanezumab doet dit wel. Dit meldt Gezondheidsnet, naar aanleiding van een presentatie op de Alzheimer’s Association International Conference te Washington.

Eric Karran, onderzoeksdirecteur van Alzheimer’s Research UK, spreekt van een doorbraak. Solanezumab is namelijk het eerste medicijn dat het tempo waarin de ziekte de hersenen beschadigt vertraagt. Uit onderzoek blijkt het middel namelijk een positief effect te hebben op het geheugen van patiënten met milde Alzheimer. Het gaat hierbij echter wel om een nauwelijks waarneembaar effect en er vindt geen genezing plaats, maar de mogelijkheden van deze ontdekking lijken groot, aldus Karran.

Minder achteruitgang cognitie en geheugen

Het medicijn is getest op een groep van 1300 patiënten met milde dementie. Zij kregen het middel gedurende een looptijd van anderhalf jaar. Na deze periode bleek dat hun cognitie en geheugen er dertig procent minder op achteruit waren gegaan dan een placebo-slikkende controlegroep. De patiënten en familie merkten hier niets of bijna niets van. In eerste instantie dacht fabrikant Eli Lilly dan ook dat het geneesmiddel niet het gewenste effect had. Na een uitgebreidere analyse van de gegevens bleek echter dat solanezumab niet alleen de symptomen behandelde, net als andere medicijnen, maar het ziekteproces ook remde.

Vervolgstudie

Een vervolgstudie heeft inmiddels plaatsgevonden, waarbij weer 1300 patiënten twee jaar lang het middel slikten. Er bleef verschil bestaan in de cognitieve- en geheugencapaciteiten van deze groep in vergelijking met de eerdere groep die het medicijn had geslikt. Hieruit valt te concluderen dat niet alleen de symptomen bestreden worden, maar dat tevens het ziektebeloop beïnvloed wordt. Op het moment onderzoekt men of het medicijn effectiever is als patiënten het krijgen in de beginfase van de ziekte. Bij mensen met vergevorderde dementie werkt solanezumab niet.

Plaques

Solanezumab is een antilichaam dat de bouwstenen van plaques demonteert. Volgens de wetenschappers ondersteunen de resultaten dan ook het idee dat plaques de oorzaak zijn van de mentale achteruitgang bij Alzheimer.

Bron: Nationale Zorggids

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *