NCJ publiceert autismerichtlijn

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)  heeft de ‘Richtlijn Autismespectrumstoornissen (ASS) – Signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek’ gepubliceerd. De richtlijn gaat in op vroege signalen om gedrags- en ontwikkelingskenmerken die kunnen duiden op autisme zo vroeg mogelijk te signaleren.

De afgelopen jaren heeft ZonMw de ontwikkeling van 15 multidisciplinaire richtlijnen voor de jeugdgezondheid (JGZ) gefinancierd. Het NCJ heeft een speciale website gepubliceerd met daarop de geautoriseerde richtlijnen, waaronder deze ‘Richtlijn Autismespectrumstoornissen’. De richtlijn is verrijkt met extra informatie zoals een implementatie-toolkit, producten en informatie voor ouders. JGZ-organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de invoering en borging van richtlijnen binnen de eigen organisatie.

Ouders/verzorgers van kinderen en jongeren met een Autismespectrumstoornis (ASS) hebben baat bij een zo vroeg mogelijke ondersteuning bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. De JGZ-richtlijn Autismespectrumstoornissen – Signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek- besteedt expliciet aandacht aan vroege signalen van ASS en aan de kwaliteit en bruikbaarheid van signalerings- en screeningsinstrumenten. Hiermee wordt beoogt in een vroeg ontwikkelingsstadium gedrags- en ontwikkelingskenmerken te signaleren die indicerend kunnen zijn voor een autismespectrumstoornis (ASS). Daarnaast komt in deze richtlijn de begeleiding van kinderen en jongeren en hun ouders gedurende de periode van onzekerheid voorafgaand aan de diagnose aan bod. Evenals de samenwerking met en het benutten van expertise van aanpalende disciplines, zoals huisarts, kinderartsen, kinderpsychiaters, psychologen en (ortho)pedagogen

Om snel te kunnen vinden wat je zoekt is de richtlijn opgedeeld in thema’s. Elke thema begint met de aanbevelingen, zo nodig voorafgaand door een korte inleiding. Wil je weten waar op de aanbevelingen zijn gebaseerd, klik dan door naar de onderbouwing.

  1. Inleiding Autismespectrumstoornis en specifieke inleiding ASS
  2. Signaleren van kenmerken van ASS bij kinderen en jongeren, stappen bij vermoeden bij kinderen tot 4 jaar en stappen bij vermoeden bij kinderen vanaf 4 jaar
  3. Generieke instrumenten psychiatrische aandoening of ontwikkelingsstoornis
  4. ASS specifieke instrumenten
  5. Perspectief van ouders en professionals
  6. Diversiteit

Bekijk hier de JGZ-richtlijn Autismespectrumstoornissen

Bron: njc.nl / autisme.nl 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *