Minister Schippers start GGZ-overleg

Minister Edith Schippers (VWS) heeft P3NL, NIP en LVVP uitgenodigd om gezamenlijk, en op korte termijn, een toekomstagenda voor de ggz te maken. Hiermee wil de minister de toekomst van de ggz zeker stellen, een aantal grote knelpunten oplossen en de financiën in de hand houden.

De uitgangspunten hiervoor staan geformuleerd in haar Kamerbrief ‘Kwaliteit Loont’ en vallen samen te vatten met: zinnige en zuinige zorg en het bieden van transparantie om inzicht te geven in de kwaliteit.

Minister Schippers heeft het NIP, vertegenwoordigd door haar voorzitter Elly Plooij en de LVVP, vertegenwoordigd Arnoud van Buuren 30 april gesproken over de toekomst van de ggz. Op verzoek van het NIP is de zojuist opgerichte federatie P3NL toegevoegd aan het overleg, zij waren vertegenwoordigd door Ariëlle de Ruijter, bestuurslid van P3NL.

Prioriteiten
De Minister heeft P3NL, NIP en LVVP uitgenodigd om half mei verder te praten. Dan zal een gezamenlijke prioriteitenlijst opgesteld gaan worden. De input die de afgelopen periode door de leden van de negen P3NL-verenigingen is aangeleverd wordt gebruikt om vanuit de beroepsbeoefenaren een voorzet voor de agenda te maken.

Vervolgtraject
Op dit moment spreekt de Minister aan twee verschillende tafels over de agenda voor de ggz. Aan de ene tafel zitten NVvP, GGZ Nederland en LPGGZ en de andere tafel bestaat uit P3NL, NIP en LVVP. Op enig moment in de toekomst zullen deze tafels weer bij elkaar komen, maar voor nu is het gewenst om in een kleiner gezelschap de gesprekken te voeren.

Lees de Kamerbrief ‘Kwaliteit loont’

Lees ook de reactie van het NIP op de Kamerbrief

Bron: psynip.nl 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *