Migrant krijgt eerder diagnose schizofrenie

Marokkanen krijgen vier of vijf keer vaker de diagnose schizofrenie dan autochtone Nederlanders zo lezen we in de Volkskrant.
Nederlanders van Marokkaanse afkomst hebben een grotere kans te lopen behandeld te worden voor schizofrenie terwijl ze die ziekte niet hebben zo blijkt uit een promotieonderzoek  aan de Universiteit van Amsterdam.
Volgens de promovenda psychiater Tekleh Zandi gaat het meestal om verkeerde diagnosen omdat de verkeerde vragen worden gesteld.  Nederlanders van Marokkaanse komaf hebben, kijkend naar hun culturele achtergrond,  geen verhoogd risico te hebben op schizofrenie. Wel is het horen van stemmen of “boze geesten” een geaccepteerd verschijnsel in de Berberse cultuur waardoor Marokkanen dit eerder op vragenlijsten aangeven dan Nederlanders.

De onderzoekster ontwikkelde daarom  ’cultuursensitieve’ vragenlijsten om tot een diagnose te komen. De voorspellende waarde van deze aangepaste vragenlijsten is voor Marokkanen veel groter, aldus  Tekleh Zandi.

Doordat de onderzochte groep deelnemers beperkt is,  26 Marokkanen en 37 autochtonen, durft de onderzoekster  geen harde conclusies te trekken. Maar er is wel genoeg reden om te twijfelen over het gangbare idee dat schizofrenie bij Marokkaanse Nederlanders vier à vijf keer vaker voorkomt.  Hoogleraar culturele en internationale psychiatrie de Jong  van de VU erkent dat de waarde van het onderzoek is dat er nu een instrument is ontwikkeld om op grotere schaal onderzoek te doen naar verkeerde diagnosen bij migranten.

Ten onrechte de diagnose schizofrenie krijgen kan ingrijpende gevolgen hebben. Patiënten krijgen te zware en niet-werkende medicijnen voorgeschreven en raken het vertrouwen in de geestelijke gezondheidszorg kwijt en kunnen daardoor uit beeld verdwijnen.

Bron: De Volkskrant

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *