Meldactie bezuinigingen GGz!

Bent u cliënt bij een GGz instelling en maakt u zich ongerust over de gevolgen van veranderingen en bezuinigingen op GGz en jeugd GGz? Meld dit ons! Momenteel is vooral Rivierduinen (GGZ MH, GGZ Kinderen en Jeugd en Kristal) in het nieuws.
Onlangs heeft Rivierduinen het ontslag van honderden personeelsleden aangekondigd. Het kan niet anders dan dat cliënten van Rivierduinen de gevolgen van deze bezuinigingen merken. Cliënten en hun naasten maken zich ongerust, zeker omdat zij tot nu toe niet worden geïnformeerd over de gevolgen van het ontslag.

De samenwerkende Regionale Cliënten Organisaties GGz (RCO’s) en Zorgbelang Zuid Holland starten daarom gezamenlijk een meldactie in de provincie Zuid Holland. Cliënten van o.a. Rivierduinen en hun naasten kunnen melden wat zij nu merken. Bijvoorbeeld: onduidelijkheid over de voortzetting van een behandeling, lange wachttijden, onduidelijkheid over de vervanging van de behandelaar.

Via www.zorgbelang-zuidholland.nl kunt u melden via het meldingsformulier. Vragen over het meldingsformulier kunt u stellen via 088-9294019 of de Regionale Cliëntenorganisatie GGz. Op social media kunt u van zich laten horen door de hashtag #meldactieggz te gebruiken.

De regionale cliëntenorganisaties GGz en Zorgbelang ZH zullen uw meldingen bundelen en aan tafels te bespreken waar dat nodig is! We streven naar antwoorden op alle knelpunten die worden gemeld. Hiermee willen we bereiken dat u duidelijkheid krijgt en de problemen die de veranderingen met zich meebrengen zichtbaar worden.

Gouda (Midden-Holland): Stichting KernKracht, Tielweg 3, T. 0182-519060 www.kernkracht.nl

Leiden (Noord Holland Noord) st. ZON, Hooigracht 12, T. 071-5147421 www.zonzh.nl
Den Haag (Haaglanden) st. Kompassie, Regentesselaan 108, T. 070-4273240 www.kompassie.nl
Rotterdam (Rijnmond) Basisberaad Rijnmond, Batavierenstraat 15, T. 010-4665962 www.basisberaad.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *