Meer suïcides onder jongvolwassenen tussen 20 en 30 jaar

De Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) analyseert elke maand de meest recente suïcidecijfers. Over de periode tot en met december 2021 is er geen toename van het totaal aantal suïcides in Nederland. Echter de CANS ziet dat het aantal jongeren tot 30 jaar dat door zelfdoding stierf in december 2021 hoger is dan in eerdere jaren. Ditzelfde beeld werd ook gezien in januari en februari 2021. Over het hele jaar 2021 zijn 15% meer jongeren tot 30 jaar overleden door zelfdoding dan voorheen. Een verdere uitsplitsing wijst uit dat de toename vooral zit bij mannen tussen de 20 en 30 jaar.

Gemiddeld overlijden iets meer dan 20 jongeren tot 30 jaar elke maand in Nederland door zelfdoding. In de maanden januari, februari en december 2021 lag dit aantal boven de 30. Dit is een zorgwekkende en verdrietige constatering. Iedere suïcide gaat gepaard met ongekend veel leed.

Renske Gilissen, hoofdonderzoeker bij 113 en voorzitter van CANS: “De precieze oorzaak van elke individuele zelfdoding is nog niet bekend. Er is zelden één oorzaak voor een suïcide, er is vaak sprake van een opeenstapeling van meerdere factoren. Het is niet zeker maar wel mogelijk dat de coronamaatregelen van invloed zijn geweest op de toename. Contact met leeftijdsgenoten, toekomstperspectief, de wereld ontdekken en vriendschappen vormen is heel belangrijk in deze levensfase. Veel maatregelen hebben direct invloed op deze domeinen.”

113 Zelfmoordpreventie heeft een klinische duidingsgroep bijeengeroepen om de bevindingen te relateren aan signalen uit de praktijk. De groep constateerde dat suïcide een topje van de ijsberg is en dat er het afgelopen jaar veel meer leed is gesignaleerd onder jongvolwassenen, zoals toegenomen levensmoeheid, somberheid en verlies van perspectief. Er zijn het afgelopen jaar diverse initiatieven gestart, onder andere vanuit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie, om suïcidale gedachten in een vroeg stadium te signaleren en aan te pakken.

Elnathan Prinsen, voorzitter NVVP en lid van de klinische duidingsgroep van CANS: “Waar volwassenen zich na een lockdown in de regel aardig mentaal weten te herstellen, is dat bij jongvolwassenen veel minder het geval. Zij rapporteerden tijdens de eerste lockdown twee keer zoveel mentale klachten, een aantal maanden later was dit nog steeds anderhalf keer zoveel. Als je dan de volgende lockdown ingaat met meer problemen, dan gaat zich dat opstapelen.”

“In het geheel is het aantal zelfdodingen de laatste jaren redelijk stabiel, met gemiddeld vijf zelfdodingen per dag. Het aantal suïcides is het hoogst in de leeftijdsgroep van veertig tot zeventig jaar. In deze leeftijdsgroep vindt meer dan de helft van alle suïcides plaats. Het is cruciaal ook hier aandacht aan te blijven geven,” aldus Gilissen.

Praten over zelfdoding kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113. Leer als omstander het gesprek te voeren met de gratis online training suïcidepreventie op www.vraagmaar.nl.

Bron: 113.nl 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *