Meer kruisbestuiving tussen GGZ en gehandicaptenzorg nodig

Het is een fris begin van een zomerse werkweek in juli. Ruth Peetoom  (De Nederlandse ggz) en Boris van der Ham  (VGN) zijn in Assen op bezoek bij het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP).   Doel van het bezoek is om de voorzitters van de branches het nut en de noodzaak van de verbinding tussen werelden van de ggz en de gehandicaptenzorg te laten zien. Hun oproep is dat domeinoverstijgend werken kan en werkt. Daarnaast onderstrepen ze het belang van het samen leren van gemeenschappelijk onderzoek.

Voor verdere vragen: richt u zich tot het CVBP.

Domeinoverstijgend werken kan, maar is niet makkelijk.

In het CVBP werken professionals vanuit de ggz en gehandicaptenzorg samen in de behandeling en ondersteuning voor mensen met een combinatie van een verstandelijke beperking en ggz-problematiek. Zij bieden klinische crisiszorg, hebben klinische behandelgroepen en bieden ambulante begeleiding. Ook ondersteunen medewerkers van het CVBP professionals van bijvoorbeeld woongroepen in het bieden van passende hulp in de context van thuis.

Met alle tekorten in personeel is het niet makkelijk. In gesprek met Ruth Peetoom en Boris van der Ham vertellen medewerkers dat het desondanks hard nodig is om:

  • Te blijven investeren in het begrijpen van elkaars taal en cultuur
  • Te zorgen voor uitwisseling tussen medewerkers. Denk aan het elkaar kunnen consulteren en stage- of werkervaringsplekken organiseren
  • Kennis van centraal niveau te brengen en borgen naar een ambulante setting of woonsetting
  • De financiële ruimte te hebben om het goede te doen

Ruth en Boris maken de balans op

Er is lokaal en regionaal werk te doen. Maar Ruth en Boris zien ook een opgave voor de gezamenlijke branches de Nederlandse ggz en VGN. Die opgave zit hem enerzijds in ruimte voor domeinoverstijgende samenwerking en anderzijds in het borgen van kennis, consultatie en scholing.

Domeinoverstijgende samenwerking

  • Lobby voor overkoepelende prestaties. Deze zijn nodig om ‘er op af’ te gaan. Geef bijvoorbeeld een deel van het budget vrij om makkelijk domeinoverstijgend in te kunnen zetten.
  • Lobby voor ruimte voor de minderheid. Het gaat bij het bieden van de gecombineerde expertise misschien om 10% van de populatie die buiten de huidige regels valt. Juist daar is ruimte voor nodig om die domeinoverstijgende behandeling en ondersteuning vorm te kunnen geven.

Het borgen van kennis, consultatie en scholing

  • Stimuleer (gezamenlijk) onderzoek en gebruik de nieuwe inzichten
  • Zorg voor het het aanbieden van kennis ‘over de andere sector’ In opleidingen
  • Lobby voor het makkelijker onderling kunnen consulteren van professionals
  • Stimuleer het meekijken in elkaars keuken

Bron: denederlandseggz.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *