Meer acceptatie in de wijk: van ‘afgekeurd’ naar buurtgenoot

Mensen die in een kwetsbare situatie zitten worden vaak niet begrepen of geaccepteerd door mensen die een dergelijke situatie niet kennen. Zo kan er in een wijk weerstand zijn tegen een dak- en thuislozenopvang. Maar ook mensen met wie het inmiddels beter gaat, kampen vaak met onbegrip en stigmatisering rondom hun situatie. Nieuwe, kleinschalige initiatieven door het hele land gaan daar wat aan doen. Van bewustwordingsbijeenkomsten tot een documentaire met bijbehorende talkshows.

Een buurt voor iedereen
Oogcontact dat wordt vermeden, of met een grote boog om je heen lopen. Het overkomt dak- en thuislozen maar al te vaak. Het is dan lastig – zo niet onmogelijk – om je onderdeel van een wijk te voelen en te werken aan je herstel. Stigma, onbegrip en onwetendheid zijn vaak de boosdoener. In het kader van de aanpak van dak- en thuisloosheid heeft het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hieruit konden onder andere initiatieven starten voor het tegengaan van stigmatisering van dak- en thuisloze mensen en acceptatie in de wijk. Door heel Nederland worden verschillende kleinschalige initiatieven genomen die de brug kunnen zijn tussen dak- en thuislozen en de buurt. Dat gebeurt op verschillende manieren.

Samen met buurtbewoners
Veel initiatiefnemers ontplooien activiteiten in samenwerking met de wijk. Door samen wat te ondernemen, kun je op een positieve manier van meer van elkaars situatie leren. Zo hoopt Samen Verder in Deventer de relatie tussen buurtbewoners en bewoners van daklozencentrum De Opvang te verbeteren. SMO Breda zet een ervaringsdeskundige in om de brug te slaan tussen bewoners en ex dak- en thuislozen. Het Leger des Heils in Assen betrekt bewoners bij ‘ontmoetingen in de wijk’: “We ontdekken met elkaar hoe zij, samen met professionals en cliënten en hun netwerk, kunnen meedenken over een goede landing in de wijk van deze nieuwe bewoners. Zodat iedereen zich welkom voelt in de wijk en het voor alle buurtbewoners prettig wonen is.”

Doorbreek het stigma
Ook bij gemeenten en (zorg)professionals kan er nog veel onwetendheid zijn over mensen in een kwetsbare situatie. Daarom heeft Stiching Nimma Media het idee ‘Nijmegen door de ogen van dak- en thuislozen’ gelanceerd. Met een documentairereeks en bijbehorende talkshow vertellen ze de verhalen van daklozen. “Zij worden in hun kracht gezet doordat ze hun verhaal kunnen vertellen, er naar ze geluisterd wordt en ze kunnen bijdragen aan het doorbreken van het stigma rondom dak- en thuisloosheid. Ze zorgen ervoor dat (toekomstige) hulpverleners een beter beeld en gevoel hebben bij het onderwerp.”

Je eigen kracht
Bij het TINO traject ‘jouw bagage als springplank’ ontdekken voormalig dak-of thuisloze jongvolwassenen uit Den Haag en Utrecht dat zij juist door hun ervaringen extra kennis en skills hebben ontwikkeld en die kunnen inzetten voor hun eigen toekomst. Ook bij het project ‘Present’ wordt het verhaal van de doelgroep getoond aan de buitenwereld. “Wij gaan voorbij dat stigma en verbeelden en beschrijven hun dromen. Met aandacht, gesprekken, koffie, verhalen en schitterende fotografie. Daarmee laten we zien hoe mooi en waardig deze mensen zijn, en hoeveel levenskracht zij bezitten.”

Bron: zonmw.nl 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *