Medicatie ADHD geeft volwasenen bijwerkingen

Van volwassen gebruikers van ADHD -medicatie geeft 75% aan weleens bijwerkingen te ervaren. De meest genoemde bijwerkingen staan in de bijsluiters. In het algemeen geven de respondenten aan positieve effecten te ervaren van de geneesmiddelen op hun klachten. Het ervaren van bijwerkingen of onvoldoende effect kan reden zijn om met de medicatie te stoppen.

Dit blijkt uit een enquête die door de Vereniging Impuls&Woortblind samen met Bijwerkingencentrum Lareb is gehouden onder 848 gebruikers van ADHD -medicatie van 16 jaar en ouder.

Bijna de helft van de respondenten gaf aan weleens gestopt te zijn met medicatie voor ADHD/ADD. De belangrijkste reden om te stoppen waren bijwerkingen.

Door het preferentiebeleid krijgen gebruikers soms te maken met substitutie waarbij van merk wordt gewisseld. Ongeveer de helft van de respondenten heeft hier weleens mee te maken gehad. Van hen geeft 40% aan geen verschil te hebben ervaren. De rest van de respondenten geeft aan, na het overstappen van het ene naar het andere merk, een sterkere of langere werking, dan wel een minder sterke of kortere werking, of alsnog bijwerkingen te hebben ervaren.

In Nederland zijn met uitzondering van atomoxetine, geen geneesmiddelen geregistreerd voor de start van de behandeling van ADHD /ADD bij volwassenen. In de nieuwe richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) staan methylfenidaat en dexamfetamine genoemd als eerste keus in de medicamenteuze behandeling  van volwassenen met ADHD /ADD.

Het is wenselijk de effecten en bijwerkingen van het gebruik van AD(H)D-medicatie bij volwassenen in de dagelijkse praktijk te onderzoeken, bijvoorbeeld door monitoring of een register.

De resultaten van de enquête zijn voor de Vereniging Impuls & Woortblind aanleiding voor vervolgacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *