Maatschappelijke Opvang met een nieuw Kabinet

De Werkplaats Maatschappelijke Opvang *) en COMO-G4 geven U nadrukkelijk in overweging de onderstaande punten zichtbaar te verwerken in uw nieuwe verkiezingsprogramma. Het mag in het licht van economisch zwaar weer, waardoor eerder toename dan afname van dak- en thuisloosheid dreigt van zeer verschillende groepen, niet zo zijn dat de aandacht voor het bestrijden van dakloosheid verslapt. Voorkomen moet worden dat, door bezuinigingen op deze onderdelen van sociaal beleid, vooral deze zwakke groepen worden getroffen. Het risico bestaat, dat ingezette inspanningen van de laatste jaren daarmee teniet zullen worden gedaan. Het zou weggegooid geld betekenen en een verhoging van maatschappelijke kosten later.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.