LPGGz blijft vechten tegen eigen bijdrage-ggz

‘We hebben de afgelopen weken gevochten als een leeuw om de eigen bijdrage in de ggz van tafel te krijgen’, aldus Marjan ter Avest van het Landelijke Platform GGz. Na teleurstellend verlopen overleggen met VWS en het ggz-veld heeft minister Schippers haar stringente bezuinigingsbeleid iets versoepeld, maar dat is nog onvoldoende om de allerzwaksten uit de wind te houden.

Juridische procedure
‘Dit kabinet zet mensen langs de zijlijn. Ze benadeelt het imago van psychiatrische zorg. Door mensen met ggz-problematiek eigen bijdrages op te leggen, wordt geknaagd aan het solidariteitsprincipe. Wij vinden een eigen bijdrage in de ggz principieel onrechtvaardig, stigmatiserend en discriminerend. Daarom vechten we – desnoods tot aan de rechter – om die maatregel van tafel te krijgen. Op dit moment onderzoeken we samen met andere partijen of een juridische procedure haalbaar is. Inzet wordt het recht op toegankelijke zorg voor iedereen en het discriminerende aspect van de eigen bijdrage in de ggz.’

Schijnwinst
‘We hebben samen met andere partijen (GGZ Nederland, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) alternatieve voorstellen voor bezuinigingen op tafel gelegd. Hier heeft VWS een klein deel van overgenomen. Uiteindelijk heeft de minister de eigen bijdrage een beetje verlaagd, maar dat neemt niets weg van het discriminerend karakter van de maatregelen. Schijnwinst dus.’

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage
‘Een derde van de mensen met ernstige en langdurige psychiatrische aandoeningen leven op of onder de armoedegrens. Zij hebben een laag inkomen en velen kampen met schulden. Door een eigen bijdrage van hen te vragen wordt er een onneembare financiële drempel opgeworpen om hulp te zoeken. De gevolgen laten zich niet moeilijk raden. Waarom het volgens VWS onmogelijk is om een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te vragen, is ons een raadsel. Iedereen heeft toch een sofi-nummer? Wij vinden dat die mogelijkheid onvoldoende onderzocht is.’

Bron: persbericht LPGGz, 21 juli 2011

Een overzicht van de bezuinigingen op de website van het LPGGz.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *