Landelijk Platform GGZ accepteert eigen bijdrage ggz niet + filmpje demonstratie

Het massale protest op het Malieveld van 29 juni jl. tegen het harteloze ggz-beleid van minister Schippers, heeft bij de bespreking in de Tweede Kamer niet geleid tot enige nuancering, schrijft het Landelijke Platform GGZ op zijn website.

Het persbericht op de website vermeldt verder: CDA, VVD en PVV zetten de harde lijn voort ondanks kritiek vanuit de oppositie en het ggz-veld. Het LPGGz accepteert de invoering van de eigen bijdrage in de ggz niet. Wij zullen er alles aan doen om de doorvoering van deze discriminerende en stigmatiserende bezuinigingsmaatregel te verhinderen. Wij blijven er op hameren dat het principieel onjuist en onrechtvaardig is om een onderscheid te maken tussen psychiatrie en somatiek. Wij gaan samen met onze lidorganisaties en andere ggz-partijen juridische stappen ondernemen. Ook zetten we onze lobby richting de Eerste en Tweede Kamer onverlet voort en zullen een beroep doen op ggz-zorgaanbieders en zorgverzekeraars om de eigen bijdrage in de ggz niet te innen.

Manifestatie
Naar schatting waren er 10.000 mensen aanwezig op de probleemloos verlopen manifestatie woensdag 29 juni op het Malieveld in Den Haag. Dat tekent de grote verontwaardiging over het kortzichtige beleid van minister Schippers om 600 miljoen te bezuinigen in de ggz. Ook al stelde Schippers maandag 27 juni de eigen bijdrage al iets naar beneden bij, het onrechtvaardige onderscheid tussen ggz en somatiek wordt er niet door weggenomen. Minister Schippers ontving aan het eind van de manifestatie een petitie met 46.027 handtekeningen. Tevens ontving ze 1100 handtekeningen van ggz-cliënten die bezorgd zijn door de maatregelen definitief achter de geraniums te verdwijnen.
De manifestatie werd door het Landelijk Platform GGz georganiseerd samen met onder meer GGZ Nederland en de beroepsvereniging van psychiaters NVvP. 
Ook ZOG MG was met verschillende mensen op de manifestatie aanwezig. Stichting KernKracht is via de koepelorganisatie Geestdrift vertegenwoordigd in het Landelijke Platform GGZ en laat op die manier haar stem horen in Den Haag.

Filmpje dat goed beeld geeft van de demonstratie

Zie ook de tekst van de advertentie waarin onder meer GGZ Nederland en het Landelijk Platform GGZ uitleggen waarom de bezuinigingen onverantwoord zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *