Stichting Patiënten Vertrouwens Personen

De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) verleent ggz-cliënten advies en bijstand bij de handhaving van hun rechten. De pvp stelt zich op aan de kant van de cliënt.