NOAGG Centrum voor Transculturele Geestelijke Gezondheidszorg

NOAGG is opgericht om de hulpverlening te verbeteren en toegankelijker te maken voor mensen met een niet-Westerse achtergrond. In het bijzonder richt het centrum zich op mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Er is ook een vestiging in Gouda.