Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o.

Instelling voor maatschappelijke opvang.