Lente-akkoord: Maatregelen voor de GGZ bekend

In het Lente-akkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben gesloten staan alle maatregelen om Nederland financieel te laten voldoen aan het maximale begrotingstekort van 3 procent. De eigen bijdrage voor zorg gaat omhoog naar 350 euro en dat er verschillende bijdrages voor specialistische zorg gevraagd gaan worden. Er komt wel een compensatie voor lage inkomens via de zorgtoeslag.

Een overzicht van de maatregelen:

• Patiënten moeten een eigen bijdrage van 7,50 euro per ligdag gaan betalen voor het verblijf in instellingen voor specialistische medische zorg. Dat geldt als compensatie voor de voeding- en verblijfskosten.

• Het eigenrisico wordt verhoogd naar 350 euro, er vindt wel compensatie plaats via de zorgtoeslag voor de lage inkomens.

• De vermogensbijtelling gaat omhoog van 8 naar 12 procent voor de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

• Mensen in de AWBZ die relatief weinig zorg nodig hebben, zullen minder snel in een instelling geplaatst worden en eerder thuis zorg krijgen.

• Er moet een bestuurlijk akkoord komen met de partijen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) om een forse besparing te realiseren.

• De groeiruimte van de ABWZ wordt verlaagd en afhankelijk van de demografische ontwikkelingen.

• De vergoeding van de vervoerskosten voor instellingen gaat omlaag. De tarieven voor het vervoer van en naar instellingen voor dagbesteding en behandeling in groepsverband worden op gelijke hoogte gebracht.

• De voorgenomen bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb) worden verzacht.

• De maatregel om een eigen bijdrage in de GGZ in te voeren, wordt gedeeltelijk teruggedraaid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *