Leidraad voor ggz aan migranten

Internationaal is een belangrijke leidraad gepubliceerd over geestelijke gezondheidszorg aan migranten. Deze is uitgebracht door de World Psychiatric Association. In Nederland is een gratis pdf van de leidraad te bestellen via cmg@mikadonet.nl.
Aan het artikel is meegewerkt door een grote groep auteurs, voornamelijk Europeanen. Het bevat een toegankelijk overzicht over de problemen met de geestelijke gezondheid van migranten. Ook geeft het een beknopt theoretisch kader over de invloed die migratie kan hebben op de psychische gezondheid. Verder biedt het artikel aanbevelingen aan hulpverleners, zorgaanbieders en beleidsmakers over de wijze waarop passende en laagdrempelige ggz aan migranten kan worden geboden, met extra aandacht voor farmacotherapie en psychotherapie. Het artikel is een globale leidraad.

Bron: sterk ingekorte versie vanĀ een door het tijdschrift Cultuur Migratie Gezondheid ingezonden bericht op de website van Psy.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *