Langdurige zorg niet welkom in AWBZ

Landelijk Platform GGz heeft forse kritiek op kabinetsplannen

De AWBZ gaat in de toekomst Wet Langdurige Intensieve Zorg heten, oftewel LIZ. De politieke discussie vindt plaats over de vraag welke patiëntengroepen recht blijven houden op langdurige, intensieve zorg en dus een plek krijgen in de LIZ. Het kabinet wil in de nieuwe wet alle ggz-cliënten uitsluiten. Het Landelijk Platform GGz heeft daar forse kritiek op geuit en spreekt van discriminatie. Het is onaan-vaardbaar en onbegrijpelijk dat ggz-cliënten die zeer langdurig intramurale zorg nodig hebben niet tot de LIZ toegelaten zullen worden.

Zorg naar ZVW en WMO
Staatssecretaris Van Rijn heeft het CVZ gevraagd een uitvoeringstoets te doen voor overheveling van delen van de langdurende intramurale ggz naar de ZVW (behandeling) en de WMO (begeleiding). Het Landelijk Platform GGz heeft strakke voorwaarden geformuleerd voor als delen van de intramurale zorg overgaan naar de ZVW en de WMO. Het Platform heeft vooral grote bezwaren tegen het voornemen om de zorg voor mensen die zeer langdurig beschermd wonen bij gemeenten onder te brengen. Twee weken geleden verscheen het conceptadvies. Het Landelijk Platform GGz heeft daar schriftelijk op gereageerd. Ook heeft het Landelijk Platform standpunten ingebracht tijdens de recente bijeenkomst van de Advies Commissie Pakket van het CVZ.

Gevoelig
De adviescommissie van het CVZ toonde zich gevoelig voor het commentaar van het Landelijk Platform GGz. De commissie heeft de Raad van Bestuur van het CVZ geadviseerd harde voorwaarden binnen de WMO te formuleren en ook de deur naar de kern-AWBZ open te houden voor langdurige ggz-cliënten. Naar verwachting verschijnt 18 oktober het definitieve rapport van het CVZ. Diezelfde dag beslist het kabinet ook welke doelgroepen wel en niet zullen worden toegelaten tot de kern-AWBZ. Het Landelijk Platform GGz voert hierover een lobby bij partijen in de Tweede Kamer.

 

Bron: Platformggz.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.