Landelijke voorlichtingen politiekorpsen

KernKracht heeft in het kader van een landelijk anti-stigma project, gefinancierd door Samen Sterk Zonder Stigma, een voorlichtingsprogramma vanuit cliëntenperspectief ontwikkeld. De ervaringsdeskundigen zijn opgeleid in het geven van voorlichtingen aan de politiekorpsen. Deze voorlichtingen zijn inmiddels vast onderdeel van ons aanbod.

In de voorlichtingen gaat het erom kennis te nemen van de leefwereld van kwetsbare burgers. De ervaringsdeskundigen vertellen iets over zichzelf, over de keuzes die ze maken, over de manier waarop zijzelf met psychische, verslavingsproblemen en/of dak-/thuisloosheid omgaan en welke eigen oplossingen ze hebben gevonden. Ook vertellen zij hoe de hulp- en dienstverlening wordt ervaren en welke betekenis deze heeft in het leven. Op grond daarvan gaan ervaringsdeskundigen en politieagenten in gesprek over rollen en verantwoordelijkheden: wat kunnen agenten (en andere ordehandhavers) leren van de ervaringen van ervaringsdeskundigen en welke praktische tips en adviezen kunnen worden meegegeven.

politie tekst plaatjetekst politie academie 2samen sterk zonder stigma

Werkwijze

Bij interesse in deze vorm van voorlichting, bespreken we vooraf specifieke wensen, doelen en praktische mogelijkheden. Daar stemmen we de inhoud van de voorlichtingsbijeenkomst op af en maken we gebruik van de aanwezige kennis en mogelijke spelvormen.

Doorgaans duurt een voorlichtingsbijeenkomst 2 uur. De gemiddelde groepsgrootte is 15 personen. Een voorbeeld van een programma:

– Introductie en kennismaking: 20 minuten
– 2 thema’s / werkvormen: 90 minuten
– Evaluatie en afsluiting: 10 minuten

Ook worden de workshops gegeven op 2 dagdelen van 2 uur waarin alle werkvormen aan bod komen.

Werkvormen / thema’s

 1. Oefening: Rollen in het dagelijks leven
  Verslaafd en/of psychiatrisch ziek zijn gaat vaak gepaard met het verlies van rollen, bijv. die van werknemer, ouder of partner. Cliënten hebben de ervaring dat ze vaak alleen als patiënt worden gezien. Er is geen of weinig aandacht voor de rollen die ze verloren zijn of die ze nu onder andere omstandigheden moeten vervullen. Er wordt door middel van een oefening verder gepraat over de belangrijkste rollen in het leven en ervaringsdeskundigen zullen eigen ervaringen inbrengen.
 2. Speeddaten met ervaringsdeskundigen
  Alles wat je altijd al hebt willen weten en nooit hebt durven of kunnen vragen. In groepjes van 5 deelnemers wordt er in gesprek gegaan met ervaringsdeskundigen. Na 15 minuten wordt er gewisseld. Het kan gaan over diagnoses, behandelingen, medicijnen, wat belemmerend en bevorderend heeft gewerkt in hulp- en dienstverlening. De deelnemers kunnen vragen stellen aan ervaringsdeskundigen die normaliter in de werksituatie niet gesteld kunnen worden.
 3. Stellingen discussie: Macht en onmacht
  Het realiseren van een hulp-/dienstverleningsproces dat gebaseerd is op gelijkwaardigheid vereist een gelijkwaardige benadering van de cliënt door de dienstverlener. Deze gelijkwaardige benadering komt o.a. in het geding bij het gebruik van dwang en drang. Persoonlijke waarden en normen liggen vaak ten grondslag aan het handelen. Welke waarden en normen hanteer je als dienstverlener en hoe verhouden die zich tot de waarden en normen van cliënten? Aan de hand van stellingen praten we verder over het gebruik van macht door onmacht en het eigen handelen. Ervaringsdeskundigen brengen eigen ervaringen in.
 4. Spel: Diagnosespel ‘Wat heb ik?’
  Door middel van een variant op het bekende TV spel programma ‘Wie ben ik?’ wordt op een ontspannen manier ruimte gemaakt om gedachtes, ideeën en eventuele vooroordelen die er leven rondom diagnoses/problematiek bespreekbaar te maken. Door middel van vragen stellen aan de groep zullen deelnemers er achter moeten komen wat hun diagnose is. Wie stelt de juiste vragen, wie zit er faliekant naast en welke vooroordelen leven er? Als iedereen zijn/haar diagnose heeft geraden, zullen ervaringsdeskundigen meer vertellen over hun diagnose.

Voor meer informatie, afspraken en prijsopgaven kunt u contact opnemen met:
Maartje Weeda 
Projectmedewerker Herstel & Ervaringsdeskundigheid