Landelijk Platform GGz pleit voor snelle invoering

Het Landelijk Platform GGz pleit voor een onafhankelijke geschillencommissie in de gezondheidszorg. Vooruitlopend op de invoering van de wet Cliënt en Zorg wil het Landelijk Platform GGz dat deze Onafhankelijke Geschillencommissie Zorg uiterlijk 1 januari 2013 in werking treedt en dat alle GGZ-aanbieders verplicht zijn aangesloten. De voorbereiding van de invoering van de wet Cliënt en Zorg duurt nu al twee jaar, terwijl de afhandeling van de klachten nu niet in goede handen is. Het Landelijk Platform GGz dat 950.000 patiënten vertegenwoordigt in de geestelijke gezondheidszorg, vindt dat verontrustend.
Individuele klachtafhandeling De commissie moet worden belast met het behandelen van individuele klachten van patiënten en ervoor zorgen dat de klacht in overleg met de zorgaanbieder naar tevredenheid van de patiënt wordt afgehandeld. Bovendien moet deze onafhankelijke geschillencommissie in staat worden gesteld om onafhankelijk onderzoek te doen, waarheidsbevinding en een dwingend advies te geven aan de Inspectie om in te grijpen als dat nodig is. Inzichtelijk moet worden op welke schadevergoeding een patiënt recht heeft bij eventuele fouten die gemaakt worden. Maar ook moet worden geregeld wat de consequenties zijn voor de betreffende zorgaanbieder of hulp-verlener bij falen.

________________________________________________________________ Noot voor de redactie: voor persvragen kunt u contact opnemen met Mirjam Drost persvoorlichter Landelijk Platform GGz (06) 199 73 092
m.drost@platformggz.nl

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *