Kritiek op wetsvoorstel verplichte ggz

Het ministerie van VWS wil deskundigen een beslissende stem geven over de verplichte opname van ggz-cliënten. Organisaties voor cliënten en vertrouwenspersonen vinden dat de onafhankelijke rechter altijd het laatste woord moeten hebben.
Een jaar geleden stuurde het ministerie van VWS het wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg naar de Tweede Kamer als opvolger van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ). Dat voorstel voorzag in een commissie met een jurist, een psychiater en een algemeen lid. Die commissie zou een onafhankelijke rechter adviseren, die het oordeelt velt.

Commissie verplichte ggz
De Tweede Kamer heeft dit plan echter afgeschoten. Een Kamermeerderheid vond de extra kosten van ruim tien miljoen euro te hoog. Ook was er kritiek dat de commissie tot extra bureaucratie en dubbelwerk zou leiden. Cliënten zouden eerst voor de commissie hun verhaal moeten doen en later nogmaals voor de rechter.

Kamer verplichte ggz
Daarop kwam het ministerie met een variant waarin rechtbanken een aparte medisch kamer krijgen. Zo’n kamer bestaat uit een rechter met twee deskundigen. De rechter is dus in de minderheid, waardoor de leken-deskundigen een beslissende stem krijgen. Volgens juristen staat dit op gespannen voet met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat vrijheid garandeert als mensenrecht. Inbreuk daarop is alleen mogelijk als een onafhankelijke rechter die goedkeurt.

Onzalig voorstel
Het voorstel om de rol van rechters te beperken valt slecht bij Rob Keurentjes, president van de Groningse rechtbank. Hij was in 2006 voorzitter van de commissie die de Wet BOPZ evalueerde. In NRC Handelsblad noemt hij het “een onzalig voorstel waarover ik niet eens wil praten”. Ook het Landelijk Platform GGZ en de Stichting PvP voor vertrouwenspersonen in de zorg staan afwijzend tegenover het plan. (Dit artikel komt van de website van Zorgvisie – Bart Kiers)

Eén reactie op “1”

  1. Eigen risico + eigen bijdrage + gedwongen zorg = vragen om problemen. Helemaal als je te maken hebt met labiele mensen. De politiek is totaal de weg kwijt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *