Kans op separatie daalt met 50%

Uit het rapport ‘Zes jaar Argus’ blijkt dat de kans om bij een opname in de psychiatrie gesepareerd te worden sinds 2008 met 50% is afgenomen. In 2012 is het aantal opgenomen patiënten dat gesepareerd wordt 6,5%. Ook de duur per interventie is in de jaren dat deze betrouwbaar werd gemeten met ongeveer 50% afgenomen. Uit het rapport blijkt daarnaast dat bij de meeste instellingen een vermindering in separaties gepaard ging met een afname in de overige interventies, inclusief dwangmedicatie. De afname in separatie lijkt dus niet ten koste te gaan van een toename in andere vrijheidsbeperkende interventies.

In 2004 was de ambitie van GGZ Nederland om separaties jaarlijks met 10% te verminderen. Deze ambitie heeft geleid tot een aantal resultaten: De Argus-registraties lieten zien dat het aantal patiënten dat gesepareerd werd tussen 2009 en 2011 met 11% jaarlijks is gedaald. Ook daalde de duur van de separaties in de afgelopen twee jaar met ruim 10% per jaar. De meeste instellingen die in een eerder stadium dwangreductie hebben bereikt, hebben deze ook weten vast te houden.

In 2012 heeft GGZ Nederland een negental ambities geformuleerd met een aantal speerpunten: kennisontwikkeling, consultatie en meten is weten. Maar de belangrijkste ambitie is dat er altijd de mogelijkheid bestaat tot 1 op 1 contact. Hiertoe zijn op een aantal plekken in het land inmiddels HIC/ICU’s (High Intensive Care/intensive Care Units) ontwikkeld die als voorbeeld dienen voor alle instellingen.

Er is veel winst behaald, maar er zijn nog grote verschillen tussen instellingen. Dit laat zien dat de instellingen nog veel van elkaar kunnen leren. Om dit te ondersteunen verhoogt GGZ Nederland de frequentie van de platformbijeenkomsten en zal de brancheorganisatie de achterblijvende instellingen actief benaderen om deel te nemen aan deze bijeenkomsten. Daarnaast adviseert GGZ Nederland haar leden om nauw samen te werken met de cliëntenraden bij het beleid rondom het verminderen van separaties.

Bron: GGZNederland.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *